Lördag 23 januari 2021

Nordsverige

”Draken” som håller Husum under sina vingar

En virkesslukande drake till fabrik som ångar på dygnet om. Tillika en mycket tungt vägande framgångsfaktor som håller upp Husum som ort. Nu 100-årsjubilerar Husumfabriken Metsä Board, något som kommer att framträda inte minst i maj månad.
– Jag är stolt över att jobba i en fabrik som varit först med så mycket, säger Tonniette Lundgren, kommunikationsansvarig.

HUSUM · Published feb 7, 2019 at 11:10

I begynnelsen var det starten av ett sågverk i slutet på 1700-talet som gav Husum som ort luft under vingarna. Sågverket växte i omfång och betydelse och utgjorde en gång i tiden Sveriges näst största vattensåg, senare ersatt av en ångsåg.

Sågverket var en viktig arbetsgivare på orten och så småningom övertogs sågverket i början på förra seklet av Gideå och Husums AB, ett bolag som ingick i Kempesläktens Mo och Domsjö.

Sedan inträffade katastrofen. Sågen totalförstördes i en brand och i ett slag blev cirka 200 personer arbetslösa - även om om arbetsgivaren kunde ordna nya arbeten på andra orter.

– Det fanns en klausul i kontraktet som man pekade på, att de anställda skulle ha sina jobb kvar på orten. Då började diskussionen ombygget av en sulfatfabrik på Rågön och bygget kom igång under 1915.

Fyra år senare, närmare bestämt den 24:e januari 1919, skedde den första dagen med riktigt produktion av godkänd massa. Då var fabriken i gång till en kostnad av 7,5 miljoner kronor i dåtidens penningvärde.

Detta jubileum gjordes tydligt härom veckan då alla anställda bjöds på tårta, en Metsä-grön sådan förutom i torksalen. Där högtidlighölls 100-årsjubileet med en tårta i form av en massabal.

– Allt ordnades lokalt, påpekar Tonniette Lundgren.

I ett historiskt perspektiv är fabriken kanske inte en riktigt lika stor arbetsgivare i dag som på 1990-talet, men står stabilt som en betydelsefull arbetsgivare på orten med omnejd.

När fabriken drog igång för 100 år sedan innebar den jobb för ungefär 300 personer, då med en lön på omkring 1,50 kronor i timmen. Som mest hade omkring 1 900 personer sin sysselsättning tryggad i slutet av 1990-talet och i dag är det omkring 700 anställda vid Husumfabriken som sedan 2000 ägs av finska Metsä Board.

Då ska även betänkas att fabriken gynnar många fler arbetstillfällen och företagare.

Varje dygn produceras 2 000 ton pappersmassa, vilket motsvarar omkring 10 000 kubikmeter ved som rullar in varje dygn. På årsbasis blir det 3,1 miljoner kubikmeter virke, vilket lätt blir en abstrakt siffra.

– Vi brukar säga att det rullar in en timmerbil var sjunde minut. Årsbehovet motsvarar att det står lastade timmerbilar i kloss efter varandra från Ystad till Treriksröset, säger Olov Winblad von Walter, platschef på Metsä Board.

En orsak till färre anställda är en ganska tuff omvandling från papper till kartong för i huvudsak livsmedelsindustrin, en inriktning mot produkter som på många sätt kan betraktas som positiv ur miljösynpunkt, som gjordes 2015.

– Husums fabrik har, tack vare grundinvesteringar av Kempefamiljen i början av 1900-talet kunnat utvecklas i en pionjäranda som lett till många nya innovationer. Vi har utvecklat processer och teknik som blivit branschstandard i hela världen, erfar Olov Winblad von Walter.

En tydlig framgångsfaktor är det samverkansklimat vilket samtidigt varit en förutsättning, samt dialog och vilja. Något som under åren borgat för att fabriken kunnat vara först med exemeplvis 5-skift år 1965 och tio år senare, 1975, 6-skift.

I dag ligger produktionen på helblekt sulfatmassa,kartong, fals kartong och vit liner, det sistnämnda innebär färsk fiber, inriktad mot livsmedelsförpackningar som exempelvis vita pizzakartonger.

Ytterligare en utmaning är också kommande behov av nyrekryteringar. Från och med 2020 inleds en stor generationsväxlingspuckel och under flera framöver kommer det att behöva rekryteras då ens tor del anställda går i pension och måste ersättas.

– Vi kommer att behöva en mångfald av yrken!

Men först ett jubileumsår som inletts med tårta. Det stora firandet blir i maj med en familjedag för alla anställda med respektives familjer.

– Människorna och medarbetarna som bemannat fabriken under dessa år, de är de som byggt upp verksamheten!

Fler nyheter från Örnsköldsvik och Ångermanland

Via advokaten: Nej till topsning

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av fjolåret inlämnade överåklagare Mats Svensson en framställan om kroppsbesiktning i resningsärende. I klarspråk, en topsning av den tidigare...
Nordsverige rekommenderar

Rekordfå trafikdöda ifjol

SVERIGE År 2020 var ett rekordår sett till antalet döda i trafiken – på ett positivt sätt. Transportstyrelsens preliminära siffror visar att 190 personer omkom i trafiken, vilket...