Onsdag 8 april 2020

Nordsverige

Arne Gavelin. Foto: ARKIV/MARIA BOSTRÖM

Centrum för Rättvisa ska driva Arne Gavelins fall

Nu ska rättvisans kvastar börja sopa rent. Nu är det nämligen klart att Centrum för Rättvisa ska driva Arne Gavelins fall rättsligt.
– Vi ser fram emot att göra detta och driva krav på ersättning åt Arne utifrån det han tvingats uppleva, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för Rättvisa.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published mar 6, 2020 at 17:44

Det är under en lång tid som Nordsverige uppmärksammat fallet Arne Gavelin, det vill säga hur en frisk man plötsligt landar under förvaltarskap och fråntas alla sina rättigheter förutom rösträtten. För Arne var det ett viktigt steg när det den sjätte december i fjol fastslogs att förvaltarskapet skulle avslutas.

Samtidigt har hela hanteringen väckt en mängd frågor, bland annat rörande själva utredningsgången för förvaltarskapet, hur det kunde fattas beslut i tingsrätten om att sätta Arne under förvaltarskap utan ens ett läkarintyg till sin början och även själva hanteringen under förvaltarskapet där fokus åtminstone utifrån sett verkar ha lagts på att sälja bort så mycket som möjligt av Arnes tillgångar.

Nu ska Centrum för Rättvisa driva fallet.

– I nuläget överväger vi att stämma staten. Det är helt uppenbart att det ärendet inte har hanterats som det ska. Uppenbart är att tingsrätten har åsidosatt sina utredningsskyldigheter. Arne borde aldrig satts under förvaltarskap, det är solklart, konstaterar Rikard Samuelsson.

Primärt lutar det därför åt att rikta ansvaret mot staten, eftersom det är staten som ansvarar för domstolarna. Det finns även orsak att titta på vad som gjorts rörande Arnes tillhörigheter under tiden under förvaltarskap. Där är målsättningen att nysta i de försäljningar som gjorts och försöka bringa klarheten i vad som skett och eventuell laglighet i förfarandet.

– Det verkar vara problem i det här området där ärenden blir styvmoderligt behandlade och där tingsrätten inte sköter sin utredningsskyldighet. Principiellt är fallet Arne Gavelin ett viktigt fall som kan få stor betydelse för många i förlängningen, understryker Rikard Samuelsson.

Principiellt är fallet Arne Gavelin ett viktigt fall som kan få stor betydelse för många i förlängningen!

Kan bli aktuellt att vitesförelägga kommunen

ÖRNSKÖLDSVIK Nyligen hölls en videokonferens för att försöka få så mycket klart för sig som möjligt rörande de fordon och maskiner som sålts för Arne Gavelin under den tid han...

Ö-viksbo ny chef för längdslandslaget

ÖRNSKÖLDSVIK Det blir en Örnsköldsviksbo i förskingringen som blir ny chef för längdlandslaget. Det har nu Svenska skidförbundet bestämt och utsett Anders Byström som ny...