Lördag 24 augusti 2019

Nordsverige

Gunnar Fors (V) Foto: LENNART LUNDBERG

Barnmorskor i Örnsköldsvik hotar att sluta

Barnmorskor från Örnsköldsvik hotar att sluta. Detta eftersom man inte är nöjd med sina villkor.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published maj 7, 2019 at 08:00

I ett brev till landstingsledningen tar de upp löneläget för barnmorskorna och redovisar krav de har på ökade löner och ökad lönespridning.

Kraven gäller för alla barnmorskor inom förlossningsvården i länet. Barnmorskorna har begärt svar på sitt brev senast den 5 maj.

I sitt brev nämner barnmorskorna att de funderar på att säga upp sig,

Vänsterpartiet i Hälso och sjukvårdsnämnden har diskuterat frågan med Sjuiksköterskorna som hittills inte hört av vare sig några andra poltiker eller regionens tjänstemän i frågan.

– Vi har träffat en delegation barnmorskor och lyssnat på deras beskrivning av hur deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor förändrats. Vi hade också en bra dialog om hur statsbidragen till förlossningsvården används och skulle kunna användas samt om ansvarsfördelningen mellan politiker och förvaltningen, säger Gunnar Fors, (V) från Örnsköldsvik.

Efter att ha mött företrädare för barnmorskorna räknar han med att det kommer att bli allvarliga konsekvenser om dessa inte får svar före femte maj.

Efter mötet skrev Gunnar Fors ett brev till regiondirektör Hans Wiklund där man berättar om att barnmorskorna menar allvar med att säga upp sig.

– Vi kommer också att ta initiativ till att Hälso och Sjukvårdsnämnden snarast får en redovisning av hur de så kallade SKL-medlen till förlossningsvården använts hittills och planeras användas framöver samt en redovisning av hur förvaltningen nu agerat för att motverka att barnmorskor slutar, säger Gunnar Fors.

Där har dock regionen gjort en offentlig redovisning över. Det mesta av bidraget, 24,1 miljoner av totalen på 25,4 miljoner har gått till bemanning.

Små men ändå viktiga steg i rätt riktning

ÖRNSKÖLDSVIK I vintras blev Örnsköldsvik samiskt förvaltningsområde och kommunen lovade leva upp till förväntningarna. – Jag är väldigt glad att kommunen sträckt sig så långt och...

Sollefteå måste spara jättebelopp

SOLLEFTEÅ Sollefteå kommun måste spara 100 miljoner på en treårsperiod. För att lyckas med det krävs stora besparingar. Nu har kommunens tjänstemannaledning tagit fram många...