Fredag 15 november 2019

Nordsverige

Arne Gavelin har ansökt om upphörande av förvaltarskapet, ett ärende som ligger hos Ångermanlands tingsrätt. Foto: MARIA BOSTRÖM

Arnes hälsostatus avgör

I fredags skulle parternas synpunkter vara inne. Men Överförmyndaren i Örnsköldsvik har utifrån Arnes läkarintyg begärt en ny medicinsk bedömning för att avgöra om Arne behöver en förvaltare eller ej.

SELTJÄRN · Published okt 17, 2019 at 11:20

Arne Gavelin har ansökt om upphörandet av förvaltarskapet, vilket tarvar synpunkter från såväl Överförmyndaren som förvaltaren innan Ångermanlands tingsrätt därefter kan skrida till verksamhet huruvida parterna är eniga eller om det krävs sammanträde.

Förvaltaren anser, i sitt yttrande, att Arne är i behov av en förvaltare då han anses rättshandla på ett sätt som är skadlig för honom och hänvisar till Arnes ekonomi som anses misskötas.

Detta medan Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun i sitt svar öppnar för en ny läkarbedömining av Arne Gavelin. När det första interimistiska beslutet om förvaltarskap skulle stadfästas fanns ett läkarintyg som inhämtat där det beskrevs att ”Arne med stor sannolikhet lider av kognitiv svikt”.

Efter det har Arne Gavelin själv uppsökt en läkare som efter undrsökningen skriver motsatsen i sitt intyg, ”inger inga misstankar om kognitiv svikt”. Läkaren skriver också att för att säkerställa detta intryck så krävs det en fördjuptad utredning via geriatriska kliniken. Denna typ av undersökning har inte tidigare gjorts i Arnes fall.

Därför vill nu Överförmyndaren avvakta sitt ställningstagande rörande Arne Gavelin tills efter att detta medicinska utlåtande inkommit. I och med detta har nu Ångermanlands tingsrätt nu förordnat önskad advokat åt Arne Gavelin som rättegångsbiträde.

Upphandlingen kan vara i strid mot lagen

ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks kommuns direktupphandling av tjänster från bolaget Optio rörande tjänster som god man och förvaltare kan strida mot lagen om offentlig upphandling....

Ej ordförande men sitter kvar

KRAMFORS Hans Hedlund har valt att avgå som kyrkorådets ordförande i Kramfors pastorat. Nu visar det sig att han, trots att hans begäran om entledigande godkänts vid...

Ekonomin är ett stort problem i pastoratet

KRAMFORS Alla är ense om att det stora underskottet i Kramfors pastorat måste ner och det snabbt. Meningarna går dock isär hur det ska ske. Det framgick tydligt vid...

Berättade om livet som skidskytt

ÖRNSKÖLDSVIK – Jag var rätt tidigt på det klara med att jag ville gå gymnasiet i Sollefteå men stod länge och vägde mellan skidor och skidskytte, sa Fredrik Lindström när han...

Startar en biltvätt med rekonditionering

BREDBYN Det är inte olagligt att tvätta bilen hemma på gården. Däremot är det att föredra att göra det i en modern tvätthall med tanke på vilken typ av smuts det sitter på bilen....