Måndag 20 januari 2020

Nordsverige

Arne Gavelin har ansökt om upphörande av förvaltarskapet, ett ärende som ligger hos Ångermanlands tingsrätt. Foto: MARIA BOSTRÖM

Arnes hälsostatus avgör

I fredags skulle parternas synpunkter vara inne. Men Överförmyndaren i Örnsköldsvik har utifrån Arnes läkarintyg begärt en ny medicinsk bedömning för att avgöra om Arne behöver en förvaltare eller ej.

SELTJÄRN · Published okt 17, 2019 at 11:20

Arne Gavelin har ansökt om upphörandet av förvaltarskapet, vilket tarvar synpunkter från såväl Överförmyndaren som förvaltaren innan Ångermanlands tingsrätt därefter kan skrida till verksamhet huruvida parterna är eniga eller om det krävs sammanträde.

Förvaltaren anser, i sitt yttrande, att Arne är i behov av en förvaltare då han anses rättshandla på ett sätt som är skadlig för honom och hänvisar till Arnes ekonomi som anses misskötas.

Detta medan Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun i sitt svar öppnar för en ny läkarbedömining av Arne Gavelin. När det första interimistiska beslutet om förvaltarskap skulle stadfästas fanns ett läkarintyg som inhämtat där det beskrevs att ”Arne med stor sannolikhet lider av kognitiv svikt”.

Efter det har Arne Gavelin själv uppsökt en läkare som efter undrsökningen skriver motsatsen i sitt intyg, ”inger inga misstankar om kognitiv svikt”. Läkaren skriver också att för att säkerställa detta intryck så krävs det en fördjuptad utredning via geriatriska kliniken. Denna typ av undersökning har inte tidigare gjorts i Arnes fall.

Därför vill nu Överförmyndaren avvakta sitt ställningstagande rörande Arne Gavelin tills efter att detta medicinska utlåtande inkommit. I och med detta har nu Ångermanlands tingsrätt nu förordnat önskad advokat åt Arne Gavelin som rättegångsbiträde.

Föreläsning om pionernas värld

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av januari ska sommarens rabattprimadonnor lyftas fram, det i en föreläsning av Leena Liljestrand. Hon är ordförande för Svenska Pionsällskapet och...

De mindre skogsägarna drabbas mest

ÅNGERMANLAND Sedan årsskiftet kommer det alltid att tas ut en avgift för ansökan om timmerupplag inom vägområde för allmän väg. Avgiften tas för Trafikverkets handläggning av...

Tajt VM-kval på ett isigt Kallehov

ÖRNSKÖLDSVIK För tredje året på raken, så fick ÖMK Rundbana förtroendet att köra ett VM-kval i isracing och med två hemmaåkare i startfältet, så var det upplagt för spännande...