Onsdag 20 november 2019

Nordsverige

Arne Gavelin har ansökt om att förvaltarskapet ska upphöra. Trots att detta ligger hans fastigheter ute till försäljning. Foto: MARIA BOSTRÖM

Arnes fastigheter ligger ute till försäljning

Troligen gick en av Arnes fastigheter under klubban under onsdagen. Ändå är förvaltarskapet rörande Arne Gavelin ifrågasatt.

SELTJÄRN · Published okt 24, 2019 at 11:20

Som Nordsverige tidigare har berättat har Arne Gavelin satts under förvaltarskap, något som trädde i kraft utan att det fanns ett läkarintyg.

Under detta förvaltarskap har relativt omfattande försäljlning skett genom förvaltarens omsorg. Förutom fordon och entreprenadmaskiner som sålts ligger fyra av Arnes fastigheter ute till försäljning, varav ett objekt enligt uppgift skulle säljas vid tidpunkten för denna tidnings pressläggning.

– Vi ska granska vad förvaltaren gör, vi ska inte säga vad förvaltaren ska göra, säger Jens Hjalmarsson,arbetsledare vid Överförmyndaren i Örnsköldsvik.

Överförmyndaren har lagstöd för, efter att ansökan om försäljning inkommit, att antingen samtycka eller avslå ansökan. Om försäljningen avser stora värden eller om tveksamheter finns kan ärendet komma att lyftas till överförmyndarnämnden.

Finns det fog i detta fall, särskilt då det föreligger en ansökan om förvaltandets upphörande, att lyfta detta fall till nämnden?

– Fallet ligger för överklagan i tingsrätten och därför känner vi tveksamheter. Är det tveksamheter då ska det till nämnden, säger Jens Hjalmarsson.

Första spadtaget för Ringarbönninga

KÖPMANHOLMEN ”Äntligen” skulle en känd radiopratare ha uttryckt om han varit på plats och när första spadtaget togs till den nya Ringarbönninga i Köpmanholmen, så var det just...

Prisades för rådigt ingripande

ÖRNSKÖLDSVIK MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) har delat ut 2019 års pris för rådighet i trafiken till Cathom Nordgren, Domsjö. – Det här är ett pris som vi delar ut högst...

Upphandlingen kan vara i strid mot lagen

ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks kommuns direktupphandling av tjänster från bolaget Optio rörande tjänster som god man och förvaltare kan strida mot lagen om offentlig upphandling....