Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Arne Gavelin blev satt under förvaltarskap i fjol. Nu stundar förhandling där Arne vill återfå sin rättshandlingsförmåga som förvaltarskapet tagit ifrån honom. Där har nu Överförmyndaren inkommit med ett yttrande där man tillstyrker Arnes önskan om upphörande av förvaltarskap.

Arne kan slippa förvaltarskapet

Ett års kamp ser ut att vara över för Arne Gavelin i Seltjärn. Nu tillstyrker nämligen Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun och Överförmyndarnämnden i Umeåregion, dit Örnsköldsvik hör sedan årsskiftet, Arnes önskan om upphörande om förvaltarskap.

SELTJÄRN · Published nov 25, 2019 at 15:30

Nordsverige har i en serie artiklar följt Arne Gavelins strävan att bli kvitt förvaltarskapet.

– Man får inte bara sätta någon under förvaltare enligt lagen. Det är fruktansvärt vad man gjort mot mig, uttryckte Arne Gavelin sina känslor kring det hela innan han fortsatte.

– Det är svårt att överklaga förvaltarskap. Jag har överklagat hela vägen. Jag hoppas jag får resning.

Arnes strävan för att bli fri från att vara satt under förvaltare har varit en lång resa.

Den började den 30:e november ifjol när ett interimistiskt beslut fattades, då i parternas utevaro och trots avsaknad av ett läkarintyg, ett förvaltarskap som initierades efter att en orosanmälan inkommit.

När Arne Gavelin skulle ta ut pengar i början av december ifjol, 2018, upptäckte han att det inte gick.

– I december 2018 besökte jag bankomaten för att ta ut pengar. Jag fick inga pengar men meddelandet ” vi behåller kortet.” Några dagar senare kommer ett brev från Örnsköldsviks kommun. Jag var ställd under förmyndare, säger Arne Gavelin.

Det är sedan dess han strävat efter att bli kvitt förvaltarskapet och inför stundande förhandling har Arne varit till två var för sig oberoende läkare, varav den ena en överläkare på geriatriken, och där bägge läkarintygen hänvisar till en mentalt frisk människa.

I läkarintyget från den geriatriska undersökningen står följande att läsa: "Baserat på den information jag i dag har från patient och anhörig, röntgenutlåtande samt genomförda tester finner jag ingen misstanke att demenssjukdom föreligger".

Inför Arnes ansökan om upphörandet av förvaltarskap har nu Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun, via Överförmyndarnämnden i Umeåregion inkommit med sitt yttrande.

I yttrandet tar man fasta på den enskildes hälsotillstånd och konstaterar att den medicinska bedömningen, det vill säga de två läkarintyg som Arne ordnat och som är i kontrast mot tidigare utfärdat läkarutlåtande, gör att rekvisitet "ur stånd" i föräldrabalken inte är uppfyllt. Överförmyndaren tillstyrker därför Arne Gavelins upphörande om förvaltarskap.

Senast på måndag nästa vecka avgörs frågan om förvaltarskap av Ångermanlands tingsrätt.

Fredrik deltar i mästarkampen

ÖRNSKÖLDSVIK Inspelningarna av den 13:e säsongen av Mästarnas mästare drog igång i fredags. En av deltagarna är Fredrik Lindström, skidskytten från Anundsjö som numera går på...

Äldresatsning på boenden

ÖRNSKÖLDSVIK En av kommunens största äldreomsorgssatsningar. Det var budskapet när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kallade till presskonferens i fredags. Närmare bestämt...

Vaccin kostnadsfritt för äldre och riskgrupper

LÄNET I år blir influensavaccinet kostnadsfritt för äldre och riskgrupper i Västernorrland. Tidigare har alla fått betala för sprutan. De nya reglerna har kommit till eftersom...

Nytt bolag ska trafikera flyget

ÖRNSKÖLDSVIK I fredags blev det klart att Amapola är det nya flygbolaget som kommer att trafikera Örnsköldsviks Airport fram till årsskiftet. Från och med nästa år kommer...

Söker hemmakockar till tv

ÖRNSKÖLDSVIK I 15 olika städer söks deltagare för kommande säsong av ”Halv åtta hos mig”. De glada amatörkockarna som får sätta matlagningskunskaperna som sina sociala...