Fredag 14 augusti 2020

Nordsverige

Arne Gavelin blev satt under förvaltarskap i fjol. Nu stundar förhandling där Arne vill återfå sin rättshandlingsförmåga som förvaltarskapet tagit ifrån honom. Där har nu Överförmyndaren inkommit med ett yttrande där man tillstyrker Arnes önskan om upphörande av förvaltarskap.

Arne kan slippa förvaltarskapet

Ett års kamp ser ut att vara över för Arne Gavelin i Seltjärn. Nu tillstyrker nämligen Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun och Överförmyndarnämnden i Umeåregion, dit Örnsköldsvik hör sedan årsskiftet, Arnes önskan om upphörande om förvaltarskap.

SELTJÄRN · Published nov 25, 2019 at 15:30

Nordsverige har i en serie artiklar följt Arne Gavelins strävan att bli kvitt förvaltarskapet.

– Man får inte bara sätta någon under förvaltare enligt lagen. Det är fruktansvärt vad man gjort mot mig, uttryckte Arne Gavelin sina känslor kring det hela innan han fortsatte.

– Det är svårt att överklaga förvaltarskap. Jag har överklagat hela vägen. Jag hoppas jag får resning.

Arnes strävan för att bli fri från att vara satt under förvaltare har varit en lång resa.

Den började den 30:e november ifjol när ett interimistiskt beslut fattades, då i parternas utevaro och trots avsaknad av ett läkarintyg, ett förvaltarskap som initierades efter att en orosanmälan inkommit.

När Arne Gavelin skulle ta ut pengar i början av december ifjol, 2018, upptäckte han att det inte gick.

– I december 2018 besökte jag bankomaten för att ta ut pengar. Jag fick inga pengar men meddelandet ” vi behåller kortet.” Några dagar senare kommer ett brev från Örnsköldsviks kommun. Jag var ställd under förmyndare, säger Arne Gavelin.

Det är sedan dess han strävat efter att bli kvitt förvaltarskapet och inför stundande förhandling har Arne varit till två var för sig oberoende läkare, varav den ena en överläkare på geriatriken, och där bägge läkarintygen hänvisar till en mentalt frisk människa.

I läkarintyget från den geriatriska undersökningen står följande att läsa: "Baserat på den information jag i dag har från patient och anhörig, röntgenutlåtande samt genomförda tester finner jag ingen misstanke att demenssjukdom föreligger".

Inför Arnes ansökan om upphörandet av förvaltarskap har nu Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun, via Överförmyndarnämnden i Umeåregion inkommit med sitt yttrande.

I yttrandet tar man fasta på den enskildes hälsotillstånd och konstaterar att den medicinska bedömningen, det vill säga de två läkarintyg som Arne ordnat och som är i kontrast mot tidigare utfärdat läkarutlåtande, gör att rekvisitet "ur stånd" i föräldrabalken inte är uppfyllt. Överförmyndaren tillstyrker därför Arne Gavelins upphörande om förvaltarskap.

Senast på måndag nästa vecka avgörs frågan om förvaltarskap av Ångermanlands tingsrätt.

Fler vill bo i Höga Kusten

KRAMFORS Fullsatta husvisningar men uppdelade på flera timmar, för att kunna hålla tillräckligt avstånd. Höga Kustens Fastighetsmäklare har haft ett bättre år än man kunnat...

Daniel förvaltar Sollefteå kommuns skogsområden

SOLLEFTEÅ Medborgarna i Sollefteå är - via kommunen - skogsägare. Runt 7 400 hektar produktiv skogsmark finns i kommunens ägo - och den förvaltas av Daniel Ågren som den 27 april...