Tisdag 4 augusti 2020

Nordsverige

Interpellationen till överförmyndarnämnden. Foto: MARIA BOSTRÖM

"Är systemet rättssäkert?"

Är det rättssäkert med förvaltarskap? Det är innebörden i en interpellation som gått från moderaterna Helena Emanuelsson och Patrik Björklund till Annika Westin, ordförande för överförmyndarnämnden i Örnsköldsvik.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published nov 21, 2019 at 15:40

Interpellationen, som kom förra torsdagen, består av två frågor till överförmyndarnämndens ordförande i Örnsköldsvik. Nämligen följande två frågeställningar;

• Anser du att rättssäkerheten är garanterad för individen när det gäller individer som sätts under förvaltarskap?

• Anser du att gällande regler och rutiner för ovanstående är tillräckliga och adekvata?

Frågorna är precisa, vilket är exakt vad skribenterna eftersträvat.

– Det är klara och tydliga inlägg efter att vi hört så mycket om godmanskap och förvaltare. Vi har även nåtts av det Nordsverige skrivit om Arne Gavelin, säger moderaten Patrik Björklund.

Just på detta område finns det mycket frågeställningar Patrik vittnar om att det är många som tar kontakt med bland annat honom som fritidspolitiker i dessa frågor.

– Vi försöker ta det politiskt och utifrån svaret ta det vidare vid behov. Är det inte rättsäkert kan vem som helst hamna under förvaltare, menar Patrik Björklund.

En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Den ska vara skriftlig och lämnas in i senast tre dagar innan ett sammanträde. Den som interpellationen ställts till tar fram ett svar till nästa sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion men leder inte till beslut.

Micke väcker beundran med sin häftiga drömbil

HÄRNÖSAND Bilar är ett grundmurat superintresse hos Mikael Vestlund. Tack vare en driftig polare lyckades han komma över drömbilen- från en dag till en annan. Polisforden utgör...

Bara hälften får delta vid mötet

LÄNET Även i fortsättningen kommer bara halva regionfullmäktige träffas för sammanträden. Detta på grund av coronaviruset.

Örnsköldsvik kan tappa utbildningar

ÖRNSKÖLDSVIK Nya regler för idrottsutbildningar på gymnasienivå kan komma att missgynna Örnsköldsvik. Nu har det kommit ett förslag där de så kallade nationella...