Lördag 7 december 2019

Nordsverige

Interpellationen till överförmyndarnämnden. Foto: MARIA BOSTRÖM

"Är systemet rättssäkert?"

Är det rättssäkert med förvaltarskap? Det är innebörden i en interpellation som gått från moderaterna Helena Emanuelsson och Patrik Björklund till Annika Westin, ordförande för överförmyndarnämnden i Örnsköldsvik.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published nov 21, 2019 at 15:40

Interpellationen, som kom förra torsdagen, består av två frågor till överförmyndarnämndens ordförande i Örnsköldsvik. Nämligen följande två frågeställningar;

• Anser du att rättssäkerheten är garanterad för individen när det gäller individer som sätts under förvaltarskap?

• Anser du att gällande regler och rutiner för ovanstående är tillräckliga och adekvata?

Frågorna är precisa, vilket är exakt vad skribenterna eftersträvat.

– Det är klara och tydliga inlägg efter att vi hört så mycket om godmanskap och förvaltare. Vi har även nåtts av det Nordsverige skrivit om Arne Gavelin, säger moderaten Patrik Björklund.

Just på detta område finns det mycket frågeställningar Patrik vittnar om att det är många som tar kontakt med bland annat honom som fritidspolitiker i dessa frågor.

– Vi försöker ta det politiskt och utifrån svaret ta det vidare vid behov. Är det inte rättsäkert kan vem som helst hamna under förvaltare, menar Patrik Björklund.

En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Den ska vara skriftlig och lämnas in i senast tre dagar innan ett sammanträde. Den som interpellationen ställts till tar fram ett svar till nästa sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion men leder inte till beslut.

Arne är kvitt förvaltarskapet

SELTJÄRN Nu är det över. Förvaltarskapet har hävts. Det har varit lite drygt ett års kamp för Arne Gavelin som sattes under förvaltare i november ifjol. I dag har Ångermanlands...

Erika vill ge en kul jul till alla

ÖRNSKÖLDSVIK Tillsammans kan man göra skillnad. Det är utgångspunkten för Erika Howcroft som sedan flera år har drivit insamlingen ”En kul jul för alla” inför jul. – Det jag...

Bolag kräver ny upphandling

SOLLEFTEÅ Bolaget Feka Partner AB i Sollefteå kräver att Sollefteå kommun gör om upphandlingen för elarbeten. Feka Partner vänder sig mot de negativa omdömen som kommunala...

Miljonregn över Skuleberget

SKULE Tillväxtverket går in med 19 miljoner kronor till jättesatsningen på Skulebergets utveckling. Beskedet innebär att arbetet med en ny liftanläggning, downhill-bana,...

Inspirerar barn till bak

HUSUM Att se barnen som framtiden och locka dem att lära sig baka tunnbröd på traditionellt sätt. Det är bakgrunden när Tunnbrödsakademien utsåg läraren Anna-Lena Levander...