Tisdag 21 januari 2020

Nordsverige

John-Erik Westman är ledamot i KPR i Örnsköldsvik och distriktsordförande för SPF. Han och Fredrik von Platen fick kraftfullt opinionsmässigt stöd för att ta initiativ för att bygga seniorhus i Örnsköldsvik. Foto: SVEN LINDBLOM

Antalet platser minskar och antalet äldre ökar

Antalet platser i särskilda boenden minskar. Samtidigt ökar andelen 80-plussare. Det är en ohållbar och oroande ekvation när det rör äldre och boendefrågor. Det var också frågorna i fokus när KPR, kommunala pensionsrådet, anordnade konferens.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published dec 30, 2019 at 06:15

– För närvarande finns 3 691 personer som är 80 år och äldre inom Örnsköldsviks kommun. Redan 2027 väntas antalet öka med över tusen personer. Samtidigt minskar kommunen antalet platser i särskilda boenden. Det oroar oss inom det kommunala pensionärsrådet KPR, säger John-Erik Westman, SPF:s distriktsordförande och ordförande för KPR i Örnsköldsvik.

Westman berättade att kommunen i tidigare prognoser beräknat att 19 procent i gruppen 80 år och äldre är i behov av särskilda boenden. För närvarande är kommunens bedömning att 17 procent i samma grupp behöver särskilda boenden och för framtiden är siffran 14 procent.

– På det sättet försvarar kommunen nedskärningen av antalet platser trots att gruppen 80 + växer kraftigt. Sant är att 80-åringarna i dag är friskare än tidigare. Men inom KPR är vi ändå frågande till den stora minskningen av antalet platser. Helt klart är att det är en kraftig nedskärning.

Gästföreläsare var Fredrik von Platen från Karlskrona. Han är pensionerad arkitekt och har varit biträdande generaldirektör för Boverket i 15 år. Hans råd till pensionärerna är att satsa på ägarlägenheter i egen regi.

– I stället bör pensionärerna ta saken i egna händer och bygga hyreshus med gemensamhetsutrymmen i egen regi.

Fredrik von Platen sa att det är riskfyllt att köpa lägenheter på ritningar som byggföretagen presenterar. Om i stället 25-30 pensionärer satsar 3 000 kronor var kan en grund byggas upp för anlitande av någon lokal arkitekt och därmed är projektet påbörjat.

– Det är bättre än att låta företag som Peab och Skanska med flera komma med sina erbjudanden, sa Fredrik von Platen. Dessutom är bankerna mina hatobjekt. De är svåra att ha att göra med. Det gäller särskilt för byggande på landsbygden. Där bör för övrigt staten gå in mer aktivt och ta riskerna för topplånen så att det blir möjligt att bygga på landsbygden.

I KPR i Örnsköldsvik är fyra pensionärsorganisationer representerade, PRO, SPF, SKPF och RPG.

Föreläsning om pionernas värld

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av januari ska sommarens rabattprimadonnor lyftas fram, det i en föreläsning av Leena Liljestrand. Hon är ordförande för Svenska Pionsällskapet och...

Tajt VM-kval på ett isigt Kallehov

ÖRNSKÖLDSVIK För tredje året på raken, så fick ÖMK Rundbana förtroendet att köra ett VM-kval i isracing och med två hemmaåkare i startfältet, så var det upplagt för spännande...