Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Björnaborgs äldre del anses inte längre funktionell enligt Örnsköldsviks kommun. Foto: MARIA BOSTRÖM

Äldreboenden kan avvecklas

De äldre delarna av Björnaborg och Sörängets äldreboende, formellt vård- och omsorgsboende, kan ha spelat ut sin roll. Beslut om eventuell avveckling kommer redan till hösten.

ÖRNSKÖLDSVIK - BJÖRNA · Published jun 25, 2019 at 14:54

Det var vid sammanträdet förra veckan som omsorgsnämnden gav välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för ett eventuellt beslut om att avveckla verksamheterna vid Sörängets servicehus samt den gamla delen av vård- och omsorgsboendet i Björnaborg.

En fråga som kom upp redan under sammanträdet i maj när nämden såg över besparingsmöjligheter i led med att kommunen lagt ett besparingskrav på samtliga förvaltningar för att få en budget mer i balans.

I detta underlag ska finnas risk- och konsekvensanalyser såväl som handlingsplaner och aktiviteter.

Det understryks också att innan ett eventuellt beslut tas så skall även en landsbygssäkring upprättas, då med fokus på ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser för landsbygden.

Det som lyfts fram som en grund för avveckling av Sörängets servicehus utgår från den lokalresursutredning som antagits för åren 2019 till 2023 av omsorgsnämnden.

I den lokalresursutredningen anses inte servicehusen funktionella utifrån det behov som finns i dag.

Istället är inrikningen att omvandla Sörängets servicehus till ett trygghetsboende. Detta i sig förväntas spara totalt 12 miljoner kronor.

När det gäller de äldre delarna av Björnaborgs vård- och omsorgsboende härrör det från att lägenheterna inte lever upp till dagens krav på vare sig tillgänglighet för de boende eller arbetsmiljö för personalen.

Vidare saker de aktuella lägenheterna duschar och toalettutrymmena i övrigt är små och trånga. Genom en avveckling av Björnaborgs äldre del förväntas en besparing på nära 11 miljoner kronor.

Den framtida utvecklingen eller avvecklingen av såväl Sörängets Servicehus och Björnaborgs äldre del kommer det att fattas beslut om redan till hösten.

2

äldreboenden hotas av avveckling till hösten.

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...