Fredag 10 april 2020

Nordsverige

”Det är klart att coronaviruset orsakar oro”, säger Gunilla Valfridsson, aktivitetsledare vid Träffpunkten i Bredbyn. Foto: MARIA BOSTRÖM

Aktivitetsstopp på Träffpunkten

Träffpunkterna är en viktig social aktivitetsdel för boende på vård- och omsorgsboenden äldre som bor kvar i det egna hemmet. Men från och med i torsdags hålls träffpunkterna stängda på alla vård- och omsorgsboenden. Detta på grund av coronaviruset.

BREDBYN · Published mar 19, 2020 at 11:15

Träffpunkten i Bredbyn, som har samarbete med bland annat kyrkan, ORO och SPF, fyller en uppskattad social funktion för många äldre.

Inte minst i samband med de större arrangemangen som kan fylla lokalerna.

Men nu hålls träffpunkterna, med lokaler på vård- och omsorgsboenden, stängda tills vidare för att undvika riskerna för coronaviruset. I samma veva har alla vård- coh omsorgsboenden stängts för besök.

– Först var det restriktioner för besök men i torsdags fick vi veta att träffpunkterna skulle stänga på alla vård- och omsorgsboenden, konstaterar Gunilla Valfridsson, aktivitetsledare vid Träffpunkten på Sörgården i Bredbyn.

Däremot ska de så kallade satellitgrupperna, när mindre orter besöks i samband med träffar, fortsätta tills vidare. Därmed fortsätter träffarna i Norrflärke, Sörflärke, Solberg och Skorped som arrangeras varannan vecka.

– Det är klart att det skapar en viss oro av åtgärderna, men samtidigt vidtas åtgärderna för att skydda de äldre. De är ju de mest sårbara för coronaviruset.

Bland aktiviteterna som arrangeras av Träffpunkten ingår bland annat friluftsdagar, musikcaféer, körsång, bingo och mycket annat. Större arrangemang, som exempelvis friluftsdagar, kan samarrangeras mellan kommunens alla träffpunkter.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...

Kan bli aktuellt att vitesförelägga kommunen

ÖRNSKÖLDSVIK Nyligen hölls en videokonferens för att försöka få så mycket klart för sig som möjligt rörande de fordon och maskiner som sålts för Arne Gavelin under den tid han...

Ö-viksbo ny chef för längdslandslaget

ÖRNSKÖLDSVIK Det blir en Örnsköldsviksbo i förskingringen som blir ny chef för längdlandslaget. Det har nu Svenska skidförbundet bestämt och utsett Anders Byström som ny...