Onsdag 3 juni 2020

Nordsverige

12 stycken jättelika vindkraftverk på väg

I dagarna har komponenter till Ålidens vindkraftpark utanför Trehörningsjö, i Örnsköldsviks kommun, transporterats från hamnen i Holmsund via Nordmaling. Ett flyttlass med gigantiska proportioner.

Trehörningsjö · Published mar 4, 2019 at 06:15

I januari påbörjades de praktiska förberedelserna för den skrymmande transporten, cirka tio mil från Holmsund till Trehörningsjö.

Svevia haft i uppdrag att anpassa vägkorsningar och avtagsvägar. Vid exempelvis Olofsfors breddades korsningen mot Norrfors för att möjliggöra den vida svängen, och vid Klöse fick lastbilsförarna hålla tungan rätt i mun genom den branta ravinen vid Lögdeälven.

12 snurror ska byggas, vilket betyder 36 rotorblad. Varje rotorblad mäter 64,5 meter från fäste till spets. Vägtransportledarna har en mycket ansvarsfull uppgift.

– Transportören söker dispens hos Trafikverket för att bryta mot 24-metersregeln, som är de längsta transportfordon som tillåts. Vi är förordnade av polisen för att övervaka transporterna, förklarar en av vägtransportledarna.

– Dispensen är enligt ansökningshandlingarna 82 meter, från lastbilsfront till yttersta änden av vingspetsen.

Man känner sig som Nils Karlsson Pyssling bredvid.

Höjden på tornen kommer att bli 134 meter, vilket bestämts utifrån de lokala vindförhållandena. Rotordiametrarna är 131 meter. Höjden till översta vingspets blir 199,5 meter.

Fösäkringsvärdet?

– Oj, jag skulle säga att det rör sig om miljarder, säger försäkringsagenten Kapten Ian från ett brittiskt försäkringsbolag som är specialiserat på att försäkra stora och tunga transporter via sjöfart.

– Vi kör när det är kallt eftersom tjälen stärker vägbanan, säger Ian och nämner att den tyngsta transporten med turbindelar väger totalt 130 ton inklusive fordonsvikt.

Ålidens vindkraftspark i Trehörningsjö är senaste generationen.

– Varje turbin ger 3,9 megawatt, vid full produktion beräknas de tolv verken leverar 160 gigawatttimmar, upplyser projektledaren Andrew.

Det motsvarar hushållsel till 32 000 villor (5 000 Kwh/år).

Ålidens vndkraftpark i Trehörningsjö är en del i en global omställning till förnyelsebar energiförsörjning.

Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos kommer vindkraftsproduktionen att fördubblas på fyra år – från cirka 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022.

Riksdagens mål om 18 nya TWh (terawattimmar) till 2030 inom elcertifikatsystemet har därmed redan överträffats, sett till tagna beslut om investeringar i ny vindkraft.

Den totala elproduktionen i Sverige uppgick år 2017 till 159 TWh. Vattenkraften stod där för 64 TWh, vilket kan variera med cirka 15 TWh beroende på mängden nederbörd. Kärnkraften stod för 63 TWh. De båda energislagen levererar alltså var för sig cirka 40 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

2017 stod vindkraften för motsvarade 11 procent, medan kraftvärmen stod för 9 procent.

Energiöverenskommelsens mål är att elsystemet ska vara 100 procent förnybar till år 2040.

Vind-
kraftverk är ju överlag stora och klum-
piga.

Åliden vindkraftpark

  • Ålidens vindkraftpark utanför Trehörningsjö byggs av Falck Renewables och består av 12 stycken Nordex N131 vindkraftturbiner på vardera 3,9 megawatt effekt.
  • Rotordiametrarna är 131 meter, tornens höjd 134 meter och höjden till översta vingspets blir 199,5 meter.
  • Projektet omfattar även 8 kilometer nya vägar och 7 kilometer vägförättringar, liksom elektrisk infrastruktur som kablar och kontrollstationer.
  • Vid full drift väntas parken leverera upp till 160 gigawattimmar el per år, motsvarande hushållsel till 32 000 villor (beräöknat på 5 000 kilowattimmar per villa och år).

Källa: www.falckrenewables.eu

VIDEO: "Inga tecken på ökning, snarare minskning"

Länet I dag onsdag höll Region Västernorrland en pressträff om bland annat smittoläget, rehabilitering efter covid-19, provtagning och sommarplanering.

100 000 kronor i stipendium till konstnär

RAMVIK Konstnären Martin Skimutis, som förra året ställde ut i Sollefteå, har fått ett stipendium på 100 000 kronor.

Morddömd vill bli friad

MELLANSEL I september ifjol inträffade ett knivdåd där en man omkom. Nu vill den man som dömdes för dådet i både tingsrätt och hovrätt att även Högsta domstolen tar upp ärendet.