Torsdag 25 februari 2021

Nordsverige

Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Foto: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/LENA KATARINA JOHANSSON

Fler ingår i andra vaccinfasen

Nu rekommenderas även människor över 65 att ingå i den andra fasen av vaccinering mot covid-19, meddelar Folkhälsomyndigheten.

SVERIGE · Published feb 4, 2021 at 10:14

Tidigare gällde den andra fasen de som var över 70 år men nu sänks alltså den gränsen. Sedan tidigare ingår också bland annat vuxna med stöd enligt LSS och personal inom vård och omsorg.

– Vi vill att vaccinet ska användas för att skapa förutsättningar till en god hälsa och ett gott skydd, på lika villkor, i hela befolkningen, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Därefter följer fas tre med personer mellan 60 och 64 samt yngre som ingår i andra riskgrupper, till exempel de med diabetes eller Downs syndrom.

Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport