Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Vimmarvattnet blev ej Vimmervattnet

Vimmarvattnet · Published jun 7, 2019 at 16:34

Vimmervattnets byalag lämnade in en ansökan till Lantmäteriet om att ändra stavningen på platserna utanför Ramsele från Vimmarvattnet och Vimmaråsen till Vimmervattnet och Vimmeråsen.

Stavningen har varierat genom historien, i en kyrkobok från 1767 stavades det till exempel Vidmarvatnet och på en generalstabskarta från 1912 stavades det Vimmervattnet. Den nuvarande officiella stavningen Vimmervattnet slogs fast 1969. Byalaget menar dock att namnen fortfarande uttalas med e och borde stavs därefter.

Lantmäteriet gick dock inte med på att byta ut a mot e i namnen, trots att de allra flesta boende i området antingen var för ett byte eller inte brydde sig. Detta då de bedömmer att det saknas särskilda skäl för att ändra namnet, något som krävs enligt lag.

Fråga

Hur tycker du att namnen borde stavas?

  • Vimmarvattnet och Vimmaråsen
  • Vimmervattnet och Vimmeråsen

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.