Torsdag 28 maj 2020

Nordsverige

Oppositionsrådet Jonny Lundin (C) vill tillsammans med SJVP och KD att Region Västernorrland tillsätter en grupp som ska utvärdera hur pandemin har hanterat i länet. Foto: LENNART LUNDBERG

Vill utvärdera pandemihantering redan nu

Tre oppositionspartier i Västernorrland kräver nu att regionen utser en corona-kommission

LÄNET · Published maj 20, 2020 at 20:16

Bakom idén finns Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna.De tre partierna vill att Regionen tillsätter en kommission för att utvärdera hur coronapandemin hanterats i Västernorrlands län.

Vi har inte sedan andra världskriget upplevt något som i samhällspåverkan kan jämföras med coronapandemin, vi vill därför att regionen tillsätter en särskild kommission för att ta tillvara erfarenheterna så att vi i Västernorrland kan rusta oss ännu bättre framåt, säger oppositionsrådet i Region Västernorrland, Jonny Lundin (C).

Brist på personal, vårdplatser och skyddsutrustning gjorde att förutsättningarna var dåliga.  Det är viktigt att utvärdera arbetet och dra lärdomar så att samma misstag kan undvikas. Vi får räkna med att det kommer fler pandemier fortsätter Robert Thunfors (SJVP) nye gruppledare i regionen

Viktigt att analysera vad som har gjorts bra och vad som hade kunnat göras bättre. Hade vi kunna varit bättre förberedda i Västernorrland? avslutar KD:s gruppledare Mona Hammarstedt.

Morddömd vill bli friad

MELLANSEL I september ifjol inträffade ett knivdåd där en man omkom. Nu vill den man som dömdes för dådet i både tingsrätt och hovrätt att även Högsta domstolen tar upp ärendet.

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

NORA Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne...

Hundar tävlar virtuellt

SOLLEFTEÅ Draghundsföreningen Lag 42 Team Sollefteå bjuder in till en virtuell draghundstävling den 30 maj. Redan har över 8 000 intresseanmälningar inkommit via föreningens...