Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Utlänningar får stanna längre

Sverige · Published mar 23, 2020 at 12:06

Till följd av coronasmittan och de stängda gränser den gett upphov till meddelar Migrationsverket nu att utlänningar som befinner sig i Sverige och har svårt att resa hem till följd av pandemin kan få stanna längre.

Förlängningen gäller i nuläget upp till tre månader och ger möjlighet till förlängda visum eller möjlighet att bli kvar i landet som besökare under den aktuella perioden.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...