Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Trafikpolisen uppmanar till hänsyn och försiktighet

Trafikpolisen i länet uppmanar till större hänsyn, både mot vägarbeten och polisfordon som stannat till vid vägkanten.
– Flera kollegor har fått sina sidospeglar bortkörda, säger Johan Löfstedt, trafikpolis i vid Region Nord.

LÄNET · Published jul 11, 2019 at 15:15

Johan Löfstedt är medveten om riskerna kring vägarbeten, och önskar att övriga trafikanter kunde visa mer hänsyn.

Han drar också paralleller mellan utsattheten som vägarbetare känner och när polisen stannar till vid vägkanten efter att ha stoppat ett fordon.

– Generellt är det bristande hänsyn. Är det 90 på vägen och man ser antingen ett vägarbete eller ett blåljus som stoppat ett fordon, så susar man ändå förbi och håller ut en meter. Och det där är väldigt otrevligt. Dels är vägljudet högt, dels är det en osäkerhetsfaktor.

Johan Löfstedt känner till flera fall där kollegor fått sidospeglar på polisbilen bortkörda av bilister som brustit i hänsyn. En incident inträffade på Norra länken i Umeå.

– Där blir polisbilens sidospegel bortkörd på en raksträcka mitt på dagen. Patrullen får tag i föraren som är rattfull, och han touchade polisbilen i typ hundra. Bara 20-30 centimeter till åt sidan, då hade bilen blivit påkörd bakifrån, säger Johan Löfstedt.

Han hänvisar delvis till nya regler ute i Europa som innebär automatiskt sänkt hastighet före och efter ett utryckningsfordon som står med blåljus vid vägkanten.

– Det blir som en hastighetsbegränsning vid respektive polisbil eller ambulans. Jag skulle vilja ha något liknande i Sverige.

Johan Löfstedt och hans kollegor iakttar alltid stor försiktighet när de stannar till vid vägkanten.

– Det är det viktigaste vi påminner varandra varje dag. Vi tittar jättemycket i speglarna innan vi öppnar dörren och stiger ut.

Löfstedt uppmanar till försiktighet, hänsyn och sänkta hastigheter inför sommarens bilresande.

– Det handlar om vår arbetsmiljö och du vet aldrig vad du möter när du ser ett blåljus utefter vägkanten.

Johan Löfstedt, trafikpolis Region Nord.

Detta är ett urval av Trafikverkets större planerade vägarbeten i Ångermanland, som kommer att påverkar dig som trafikant i sommar.

 • 1. Väg 90 från Lunde till Myre N båda riktningarna .Ett körfält avstängt Hastighet: 30km/h. Broarbete på bro mellan Strömnäs och Lunde. Tillfällig förbifart upprättas under arbetet. Till och med 27 juli.Bro. arbete på bro mellan Strömnäs och Lunde. Tillfällig förbifart upprättas
 • 2. Väg 772 i Västernorrlands län. Ett körfält avstängt. Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots. På ågr juli månad ut.
  3. Väg 774 från Östergraninge till Bollstabruk båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
 • Ett körfält avstängt Pågår till och med december 2020.
 • 4.Väg 848 från Järesta till Norrfällsviken båda riktningarna . Ett körfält avstängt
 • Hastighet: 30km/h. Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots. Håller på till 30 oktober.
 • 5. E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna. Ett körfält avstängt
 • Hastighet: 30km/h. Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots vardagar kl 06-19.
 • 6. E4 från Norrtjärn till Överhörnäs i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)
 • Ett körfält avstängt. Underhållsarbete strax söder om Överhörnes. Ska vara färdigt mär dertta puibliceras.
 • 7. Väg 335 från Sidensjö Kyrka till Berg i riktning mot Norrtjärn. Ett körfält avstängt
 • Hastighet: 70km/h. Drift/underhållsarbeten Sidensjö - Haffsta längs Långsamtgående arbetsfordon kan förekomma på vägen. Pågår till och med 30 september
 • 8. Väg 335 vid Sidensjö, i riktning mot Norrtjärn (E4). Ett körfält avstängt. Hastighet: 70km/h.Ledningsarbete Uppgrävning av kabelstråk intill vägområde. Pågår till och med 25 juli.
 • 9. Väg 1069 från Faresta till Sunnansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
 • Ett körfält avstängt. Hastighet: 50km/h. Kabelarbete i mark. Pågår till och med sista juli.
 • 10. Väg 1080 från Svedje till Gideå Kyrka i riktning mot Gideå kyrka. Ett körfält avstängt
 • Hastighet: 50km/h. Kabelarbete i mark. Pårå till och med fösta september.

Källa: Trafikverket

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.