Onsdag 3 juni 2020

Nordsverige

Sådana här tält kommer coronapatienterna till för en första bedömning Foto: LENA LANDER RVN

Ta egen bil till sjukhuset

Nu förbjuds taxiresor för de som bor i Västernorrland och har symtom på sjukdomen Covid 19 som orsakas av coronaviruset. Inga sjukresor ska göras utan att först kontakta 1177 och att man helst ska använda egen bil.

LÄNET · Published apr 2, 2020 at 14:10

Nya riktlinjer för sjukresor gäller från 1 april. Inga resor med taxi får göras om patienten har symptom på covid-19.

Den som har har symptom på covid-19 ska du i första hand, enligt de nya riktlinjerna, stanna hemma, begränsa dina sociala kontakter. Om du har ett bokat besök i vården ska du avboka - enligt riktlinjerna på din kallelse.

Den som har symptom på covid-19 och känner att man ha behov av vård ska, enligt riktlinjerna, kontakta 1177. Där görs en bedömning om du behöver besöka vården eller inte. Där görs också en bedömning om vilket färdsätt du ska använda. Om det är möjligt ska du använda egen bil. Kollektivtrafik eller taxi ska inte användas. Om 1177 gör bedömningen kan man få en sjuktransport i ambulans eller sjuktransportfordon.

Regionen har också bestämt särskilda regler gäller för sjukresor just nu som gäller personer utan symptom: Max två passagerare per fordon i vanlig taxibil som placeras i baksätets yttre platser.

Vid resa i specialfordon som exempelvis en minibuss ska passagerare spridas så att det är cirka 1 meters avstånd mellan resenärerna. Inga passagerare år sitta i framsätet. Resenärer med särskilt tillstånd om framsätesplats bedöms från fall till fall
 

Den som inte har symptom på covid-19 ska vid sjukresa till och från vården ska i första hand göras med kollektivtrafik eller i egen bil. Sjukresa i taxi beviljas endast vid särskilda hälsoskäl eller för den som har färdtjänsttillstånd eller har fyllt 85 år.

En konstnärlig rastplats i Nordingrå återställd

NORDINGRÅ Efter en omfattande restaurering har Anders Åbergs konstverk återinstallerats vid den natursköna rastplatsen i Järestakorsningen.

Maken gjorde dataintrång innan mordet

SOLLEFTEÅ Den man som åtalats, misstänkt för att ha skjutit ihjäl sin hustru i sängen i parets bostad i Graninge, natten till den 30 januari, gjorde intrång i hustruns dator och...

VIDEO: "Inga tecken på ökning, snarare minskning"

Länet I dag onsdag höll Region Västernorrland en pressträff om bland annat smittoläget, rehabilitering efter covid-19, provtagning och sommarplanering.