Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

1,7 procent av fritidshusen i Västernorrlands län är utrikesägda, varav Tyskland är största andelen av utrikesägare. Foto: PRESSBILD

Svenska hus lockar utlandet

I Sverige som helhet är 6,4 procent av fritidshusen utrikesägda. I Västernorrland ser det annorlunda ut, här är bara 1,7 procent av fritidshusen utlandsägda.

ÅNGERMANLAND · Published maj 16, 2019 at 09:15

Intresset från utlandet i form av att ägasvensk afritidshus varierar mellan länen. Vanligast är det i Kronobergs län där hela 40 procent av alla fritidshus är utlandsägda. Något som i sig kan innebära risk för konsekvenser för både fritidshusmarknad och den lokala handeln.

I Västernorrland är det 1,7 procent av fritidshusen som är utlandsägda. Tyskland dominerar med 160 fritidshus, därefter Norge med 52, Nederländerna med 26 och Danmark med 11 fritidshus inom länet.

Dock finns ytterligare 165 utlandsägda fritidshus med övriga/okänt länd som hemvist för utlandsägaren.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...