Torsdag 27 juni 2019

Nordsverige

Torkan i somras gav upphov till många skogsbränder, vilket föranledde släckningsinsatser. Foto: ARKIV

Söker ersättning för bränderna

Nästan 4,5 miljoner kronor. Det yrkar Örnsköldsviks kommun i ersättning för sommarens bränder av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den totala kostnaden för brandsläckningsarbetet i kommunen landade på nära 7 miljoner kronor.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published jan 10, 2019 at 13:15

Den rekordvarma och rekordtorra sommaren 2018 blev en utmanande säsong för brandvärmen.

Torkan ökade brandrisken markant och trots eldningsförbud blev det många bränder, varav branden i Brattsjö var största branden i såväl landskapet som länet, därtill en av de stora bränderna i landet som ett tag var utom kontroll.

Nu har notan för sommarens bränder sammanställts. Det är till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ersättningskravet för 2018 års skogsbränder inkommit från Örnsköldsviks kommun, närmare bestämt Brand och Säkerhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Där har man räknat samman kostnaderna för räddningstjänsten avseende bränderna under sommaren 2018, en summa som landar på totalt 6 678 413 kronor.

Av denna summa yrkar man av Myndigheten för samhällskydd och beredskap ersättning för totalt 4 407 992 kronor.

Kostnaderna för sommarens brandsläckning är fördelat på personalkostnader, materiel-, maskin-, och fordonskostnadersamt övriga kostnader såsom mat till de arbetande och engångsartiklar.

Av totalkostnaden på närmare sju miljoner kronor är 2 417 510 kronor för personal, såväl heltidspersonal som deltidspersonal och frivilliga som gjort en insats för att bekämpa sommarens bränder.

Materiel-, maskin- och fordonskostnaderna landar totalt på 2 321489 kronor och övriga kostnaderna på 1 873 291 kronor.

Totalt har över 250 personer arbetat med att släcka sommarens bränder, då både helditd- och deltidspersonal samt över 100-talet frivilliga gemensamt arbetade för att få bränder under kontroll och släckta.

7

miljoner kronor. Strax under den summan landade kostnaden för släckningsarbetet under sommarens skogsbränder.

Miljöpriset delades ut på återvinningsanläggning

ÖRNSKÖLDSVIK I samband med en friluftsgudstjänst på Må återvinningsanläggning delade Centerpartiet i Örnsköldsvik ut årets miljöpris 2019 till Svenska kyrkan Örnsköldsvik för den...

Frida Karlsson hoppar landslagsträning

SOLLEFTEÅ Sollefteås nya skidstjärna Frida Karlsson skippar landslaget som nu ska träna i Torsby i Värmland. Hon väljer istället att träna på hemmaplan i Sollefteå.