Söndag 19 januari 2020

Nordsverige

Här ska röjas. Foto: SUSANNHE MELIN

Siktröjningar under 2020

KRAMFORS · Published jan 14, 2020 at 06:15

Arbetsmarknadsenheten i Kramfors har genom Ris & Flis länge jobbat med att röja bort sly och skapa fina utsikter. Produktionsnämnden har beslutat om var det ska röjas och göras snyggt under 2020.

Speciellt tre områden pekas ut: Söder om Svanö gamla färjleäge, Norfällsviken och mellan Klockestrand och Nyadal, ett vägavsnitt som utsetts till Sveriges vackraste väg och där Ris & Flis i flera år arbetat med siktröjningar. Kommunen har dessutom tecknat avtal om siktröjningar med privata markägare eftersom kommunen själv inte är markägare.

Beträffande Norrfällsviken gäller det ett område mellan pizzerian och Fiskarfänget där det passerar mängder av turister och här vill produktionsnämnden ha röjningsinsatser årligen.

Slyröjningen vid gamla färjeläget mot Svanö gör att man då kan blicka ut över Ångermanälven när trafik passerar längs Riksväg 90.

Föreläsning om pionernas värld

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av januari ska sommarens rabattprimadonnor lyftas fram, det i en föreläsning av Leena Liljestrand. Hon är ordförande för Svenska Pionsällskapet och...

Miljoner till flygplatser

KRAMFORS Höga Kusten airport får 9,1 miljoner kronor i statligt stöd som kompensation för det driftunderskott den nya flygskatten inneburit. – Ett välkommet och viktigt besked...