Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Arbetsmiljöinspektionen har hälsat på hos sjukhuset i Örnsköldsvik och hittat en del att anmärka på. Foto: MARAIA BOSTRÖM

Rutinbrister på Ö-viks sjukhus

Det finns många brister i arbetsmiljön vid sjukhuset i Örnsköldsvik. Det framkom när arbetsmiljöinspektionen nyligen inspekterade sjukhuset.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published maj 14, 2019 at 09:15

Det finns rutiner för hur sjukhuset hanterar den fysiska arbetsmiljön. Men det räcker inte, enligt arbetsmiljöinspektionen.

Det måste också finnas ruiner för hur man hanterar ohälsa, olycksfall och tillbud inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet.

Ledningen behöver även känna till de tillbud, olyckor och ohälsa som uppkommer inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet i verksamheten för att ha möjlighet att förebygga att liknande situationer uppkommer igen.

Sjukhuset har skriftliga rutiner för att hantera kränkande särbehandling men vid inspektionen framkom att dessa inte fullt ut är kända hos arbetstagarna.

Sjukvården i Örnsköldsvik har nyligen genomfört en medarbetarundersökning vilken man planerat åtgärder utifrån.

För att kunna planera så bra åtgärder som möjligt, samt för att kunna prioritera dessa rätt, så ska en riskbedömning göras av de brister som framkommer vid undersökningar av arbetsmiljön innan åtgärderna planeras.

Inspektionen konstaterar att sjukvården i Örnsköldsvik saknar en fungerande rutin för riskbedömning av de brister som finns i arbetsmiljön.

Vid inspektionen var det oklart om sjukvården har rutiner som säkerställer att det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utan rutiner ökar risken att det inte görs eller att det inte görs på ett heltäckande sätt.

Nu får sjukvården i Örnsköldsvik på sig till efter sommaren att rätta till problemen och redovisa detta till arbetsmiljöinspektionen.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...