Fredag 21 februari 2020

Nordsverige

Regionen lovar lyssna

Nu lovar politikerna i Region Västernorrland återigen att lyssna på invånarna. Detta genom att ordna så kallade dialogträffar. Och den första arrangeras i Sollefteå. Det blir på kvällen den 27 januari, på danssalongen, Hullsta gård.

SOLLEFTEÅ · Published jan 17, 2020 at 13:26

Den 27 januari sker den första dialogträffen i Sollefteå och i mars ska samtliga sju dialogträffar vara genomförda.

Under dialogträffarna medverkar politiker och tjänstepersoner från både Region Västernorrland och kommunerna för att tillsammans med invånarna diskutera vad som är viktigt för att de ska känna trygghet och kunna leva ett gott liv.

Var och när träffarna i Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösand ska hållas är ännu inte klart.

– Det är viktigt för oss att ha med invånarna i det här arbetet. Deras synpunkter och inspel kommer att vara mycket värdefulla, säger Mats Brännström, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

En ökad samverkan mellan kommuner och regionen är, enligt regionen ,en viktig förutsättning.

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...