Måndag 12 april 2021

Nordsverige

REgionen vill förenkla för pensionärer att ta sig till de olika vaccineringställena. Foto: PIXABAY

Regionen kan ersätta resor till vaccinering

Det ska bli lättare att ta sig till vaccination för de äldre som ingår i fas 2. Detta som en kompensation för att det inte finns så många lokaler för vaccination oftast bara en per kommun.

LÄNET · Published mar 2, 2021 at 09:20

Region Västernorrland vill att så många invånare i länet som möjligt vaccinerar sig mot covid-19.

Därför föreslår den politiska majoriteten nu att alla över 65 år får ersättning för resor med egen bil från första kilometern och att alla med färdtjänsttillstånd kan boka sina vaccinationsresor enligt färdtjänsttaxan.

Det är ett förslag från den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna inför morgondagens regionstyrelse.

– Det här är en viktig prioritering som vi vill göra. Det förslag vi lägger innebär en beräknad kostnad på ca 15 miljoner kronor, beroende på hur många som behöver stöd för sin resa. Vi har fått en del av den summan via statliga tillskott och kommer att hantera resten av kostnaden genom regionens egna medel, säger Glenn Nordlund, (S), ordförande i regionstyrelsen.

Det är, enligt Nordlund, alla individers eget ansvar att bidra till minskad smittspridning genom att vaccinera sig. Förslaget till regionstyrelsen är, enligt Nordlund, ett försök att göra det enklare och mindre kostsamt att ta det individansvaret
 

Dessa regler kommer att gälla

  • Personer på särskilda boenden och personer med hemsjukvård Taxiresa enligt färdtjänsttaxa i den mån de inte vaccineras hemma.
  • Personer med färdtjänsttillstånd Taxiresa enligt färdtjänsttaxa.
  • Personer över 65 år Slopad kilometergräns vid ersättning av resa med egen biL.
  • Efter att regionstyrelsen fattat beslut tas det fram mer exakt information om vaccinationsresorna som kommer att publiceras på 1177.se.
Fler nyheter från Ångermanland
Nordsverige rekommenderar

IT-trassel kunde ha skadat 870 patienter

LÄNET 870 patienter inom Region Västernorrland utsattes för en potentiell risk för vårdskada sedan det trasslat till sig när Regionen bytte IT-system och patienterna som använde...