Tisdag 23 april 2019

Nordsverige

Den politiska ledningen är nu beredd att träffa representanter för ockupanterna. Foto: LENNART LUNDBERG

Politiker beredda träffa ockupanterna

Det är nu klart att det blir en träff mellan representanter för ockupanterna och för Föreningen Framtidens akutsjukhus och den politiska ledningen. Ett datum är nu sagt för träffen.

sollefteå · Published feb 6, 2019 at 10:40

Men för ockupanternas sida innebär det inte att man tänker sluta ocksupera. Inte innan man fått ett beslut om att BB och akut verksamhet återöppnar på sjukhuset.

–Vi ger oss aldrig, säger Barbro Mikaelsson, från ockupationen.

– Vi välkomnar att den politiska majoriteten till sist vill inleda vad som tycks vara en seriös och strukturerad dialog med de föreningar som företräder BB-ockupationen och jag medverkar gärna i dessa dialoger från oppositionens sida, säger oppositionsrådet Jonny Lundin (C).

Den 21 februari kommer ett första dialogmöte att hållas mellan den nya politiska ledningen i Region Västernorrland och företrädare för föreningen BB-ockupationen och föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

– Syftet med mötet är att inleda en dialog som förhoppningsvis kan leda till ökat förtroende och ett konstruktivt samtalsklimat. Vi behöver helt enkelt börja prata med varandra, säger regionråd Glenn Nordlund (S).

Läs mer i Nordverige den 14 februari och på Nordsverige.se

Brandsommar kraftsamlar

GULLÄNGET Tydligt är att förra sommarens torka och omfattande skogsbränder skrämt upp markägarna ordentligt. Det var i vart fall sprängfyllt på Gnistan i Örnsköldsvik och extra...

Inventering av avlopp avbryts

SOLLEFTEÅ Sollefteå kommun avbryter den stora avloppsinventeringen. Majoriteten i Sollefteå kommun stoppar den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun. Tillsyn av enskilda...

Årets Reselebo tror på en ljusnande framtid

RESELE – Jag och många med mig tror att idrottsföreningen har en roll att spela på landsbygden för att bidra till att Resele skall vara plats man vill bo på. Det säger Göran...