Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

Öppning av BB Sollefteå utreds

Nu kommer en öppning av BB i Sollefteå att utredas. Det har Regionfullmäktige beslutat.

LÄNET · Published okt 6, 2019 at 09:15

Socialdemokraterna med stöd av Moderater, Liberaler och Sverigedemokrater har yrkat avslag på Pia Lundins (SJVP) motion om att öppna Sollefteå BB för omföderskor.

Pia Lundin som är oppositionsråd har föreslagit att utveckla vårdformen ”Barnmorska hela vägen” för kvinnor i Ådalen så att omföderskor ska erbjudas möjlighet att föda vid sjukhuset i Sollefteå måndag till fredag. Efter en lång debatt beslutades att återremittera frågan.

Pia Lundin är starkt kritisk mot att majoriteten inte presenterat en opartisk och kompetent utredning från tjänstemän i frågan. Vid regionfullmäktiges möte på onsdagen fick hon också med stöd från Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Istället för ett politiskt inlägg med yrkande om avslag borde man redan från början ha gjort en opartisk utredning. Det här tyder på att det finns sådana politiska låsningar mot att göra någonting positivt när det gäller BB och kvinnosjukvården i Sollefteå att man inte ens vill lyssna på sakliga skäl, framhöll Pia Lundin, som anser att avslagsyrkandet byggde på bristande insikter och mer eller mindre medvetna missförstånd.

Sjukvårdslandstingsrådet Lena Asplund (M) ifrågasatte detta.

–Vi har den samlade professionen bakom oss. Är det så att du Pia Lundin anser att du kan denna fråga bättre än vår samlade profession?

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...