Tisdag 23 april 2019

Nordsverige

De fem första medlemmarna i Höga Kusten Mediakollektiv. Fr v Erik Åmell, Bo Wikman, Lillemor Bylund, Pelle Nordlander och Olof Wigren. Foto: PELLE NORDLANDER

Nytt journalistkooperativ

Nu har ett nytt journalistisk kooperativ bildat för mediapersoner i Västernorrland. Medlemmar är bland andra Erik Åmell Olof Wigren från Svanö som medverkat i Nordsverige.

KRAMFORS · Published feb 7, 2019 at 15:17

Nu finns det ett kooperativ i Höga Kusten för medlemmar som gillar och arbetar med media. Tanken på att starta ett sådant blev verklighet när journalisterna Bo Wikman och Olof Wigren möttes kring en gemensam idé. Diskussionen handlade om allt från dagens mediesituation till olika sätt att komma vidare på.

Att situationen blivit djupt problematisk är de eniga om, liksom att man bör lägga prestation åt sidan för att i stället lägga örat mot marken och lyssna på vad folk säger.

Och det finns fler som tycker så.

Resultatet har blivit Höga Kustens Mediakollektiv, ett kooperativt företag som till en början har fem medlemmar.

— I ett kooperativ blir ingen utkastad för att den inte passar in i företagets idéer kring vad som generar mest utbyte. Vi har mjuka, mänskliga värderingar och var och en får bidra efter förmåga och intresse, säger Bo Wikman.

Kooperativet kommer inte att starta någon egen utgivning direkt, men Olof Wigren pekar på att de vurmar för lokala nyheter.

– Nyheterna är avgörande för att vi ska ha en fungerande demokrati. Folk måste få veta vad som händer i deras närhet.

– Vi sprider gärna lokala nyheter vidare.

Kooperativet har sitt säte i Kramfors, men det finns egentligen inga geografiska begränsningar.

— Om någon i något annat landskap vill medverka så är vi naturligtvis öppna för det, säger Olof Wigren.

När flera människor går samman skapas en bredd som samlar kompetens till många sorters uppdrag, är tanken. Kooperativet ska också bli en mötesplats för samarbeten kring gemensamma intressen och idéer. På så vis kan man även skapa egna, unika produktioner.

Det finns redan i dag mångåriga kompetenser inom projektledning, foto, film, musik, ljud och skrivande i alla dess former bland medlemmarna.

Brandsommar kraftsamlar

GULLÄNGET Tydligt är att förra sommarens torka och omfattande skogsbränder skrämt upp markägarna ordentligt. Det var i vart fall sprängfyllt på Gnistan i Örnsköldsvik och extra...

Inventering av avlopp avbryts

SOLLEFTEÅ Sollefteå kommun avbryter den stora avloppsinventeringen. Majoriteten i Sollefteå kommun stoppar den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun. Tillsyn av enskilda...

Årets Reselebo tror på en ljusnande framtid

RESELE – Jag och många med mig tror att idrottsföreningen har en roll att spela på landsbygden för att bidra till att Resele skall vara plats man vill bo på. Det säger Göran...