Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Trio, Härnösand, spelade på seniormässan i Bollstabruk. Patrik Grundström, Erika Lundqvist och Jesper Norberg. Foto: SUSANNHE MELIN

Mätbara effekter av evenemang

Evenemang är för många orter en möjlighet att attrahera turister och marknadsföra platsen. Ny forskning gör att effekten av evenemang kan mätas på ett nytt sätt.
– Tanken är att beslutsfattare ska ha bättre underlag att stödja evenemang, säger doktoranden Martin Wallstam vid Mittuniversitetet.

LÄNET · Published okt 10, 2018 at 14:15

Det är turistforskningsinstitutet ETOUR tillsammans med världsledande evenemangsforskare som identifierat sex indikatorer som kan mäta hur människorna i och runt ett evenemang påverkas. Fram till nu har man fokuserat på att mäta ekonomiska effekter, nya metoden mäter hur evenemang påverkar lokalbefolkningen.

Att kunna utvärdera evenemang ur ett ekonomiskt perspektiv är en självklarhet för beslutsfattare som fördelar stöd och är ansvariga för att ansöka om nya evenemang. Men en hållbar destination måste också kunna tillgodose lokalbefolkningens behov. Så hur mäter och jämför man de sociala effekterna av flera evenemang på destinationsnivå? Det är den centrala frågan forskarna ställt sig.

De sex nya indikatorerna är:

• Samhällelig livskvalité-Berikar evenemanget vardagen för lokalsamhället eller upplevs det försämra levnadsvillkoren?

• Samhällelig stolthet-Hur påverkar evenemanget känslan av stolthet över den plats man bor på?

• Social kaptital- Finns det gott om platser och tillfällen att träfffas och umgås med gamla såväl som nya bekantskaper?

• Gemensamhetskänsla-Hur påverkar evenemanget sammanhållningen i ett samhälle? Samhällelig kompetensutveckling-Vlka möjligheter ger evenemanget lokalsamhället att bygga kunskaper och utvecklas?

• Facilitetseffekt-Vilket fysiskt arv efterlämnar evenemanget? Exempelvis arenor eller annan infrastruktur och som sedan kan användas av lokalsamhället.

– Genom dessa indikatorer hoppas vi kunna bidra till evenemangsstrategier som ser till helheten och tar hänsyn till mer än bara turismkronor och varumärkesrelaterade världen. På sikt ska kommuner därigenom vara bättre utrustade att bygga välbalanserade evenemangsportföljer som sätter människan först, förklarar han.

Stora jippon eller små höstmarknader spelar ingen roll. Indikatorerna kan användas på olika nivåer.

Regeringen hör Sollefteå

STOCKHOLM Regeringen lyssnar på Sollefteå. Men några löften ger man inte. Så går det att sammanfatta det möte som Sollefteå kommun tillsammans med åtta andra mindre kommuner har...

Föräldrar delar inte lika

LÄNET Sverige har en lång väg kvar till ett jämställt nyttjande av föräldraförsäkringen. Det visar senaste kvalitetsindex från Tjänstemännens centralorganisation, TCO. Men det...