Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Lastbilar går tillbaka till diesel

Förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än året före. Det visar en sammanställning som kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB från Domsjö i Örnsköldsvik har gjort. Orsaken är, enligt Sekab, att fler åkerier gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

DOMSJÖ · Published sep 17, 2019 at 01:15

Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil.

En viktig orsak till att utsläppen ökade är att reduktionsplikten som infördes i fjol har gjort det dyrare med vissa höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen är förnybara.

Därför har många åkerier valt att gå över till fossil diesel med låg inblandning av förnybart drivmedel.

I dag är höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 skattebefriade i Sverige till och med 2020 enligt ett undantag från EU:s regler. Vad som händer därefter är oklart.

Om de svenska lastbilarna hade tankats med ED95 i stället för fossil diesel, hade utsläppen kunnat minska med upp till 90 procent. För svenska lastbilar motsvarar det en minskning med 3,2 miljoner ton koldioxid.

Etanol är i dag det största biodrivmedlet i världen. ED95 består till 95 procent av etanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer.

Den mest klimateffektiva etanol som finns i dag är framställd på restprodukter från skogen eller jordbruket.

ED95 med skogsetanol ger upp till 90 procent lägre klimatpåverkande utsläpp än fossil diesel.

Så har SEKAB räknat:

Utsläppsstatistiken kommer från Trafikverket och information om körsträckorna från Trafikanalys.

Utsläppsminskningen baseras på att ED95 kan reducera utsläppen med 89 procent jämfört med diesel i ett livscykelperspektiv.

ED95:s utsläppsreduktion är verifierad av Det Norske Veritas.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...