Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Länspolisen får fler utredare

Länet · Published jul 11, 2019 at 06:15

Som en del av en satsning på särskilt utsatta brottsoffer – som till exempel våldsutsatta barn eller våldtagna – får polisområde Västernorrland medel till att rekrytera sju nya utredare.

– Detta är ett oerhört prioriterat område där vi arbetar för att hjälpa utsatta människor i beroendeställning. Det känns fantastiskt att få förstärkning, vilket innebär att vi kommer att vara snabbare och kunna göra de initiala åtgärder som behövs för bevissäkring, säger polisområdeschefen Kenneth Bergquist. 

De nya utredarna ska finnas på plats under nästa år.

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...