Tisdag 14 juli 2020

Nordsverige

Läkare anmäld för brott mot patientsäkerhet

En läkare verksam i i Sollefteå har stängts av från sin tjänst med anledning av en anmälan från arbetsgivaren till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan gäller misstänkt brott mot patientsäkerheten.

SOLLEFTEÅ · Published maj 27, 2020 at 12:19

Händelsen som anmälts bedöms innehålla risk för vårdskada.

Läkaren har under det senaste månaderna agerat på sådant sätt att det stridit mot gällande rutiner.

Anmälan har gjorts enligt 3 kapitlet opch 7:e paragrafen i Pateintsäkerhetslagen, som säger att om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att en person med läkarlegitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, och som är eller eller har varit verksam hos vårdgiovaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till Inspektionen för vård och omsorg.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...