Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Moms på naturguidning blir kvar på sex procent. Dock inte för forsränning och hundspann. Foto: ARKIV

Låg moms men inte för allting

Momsen på naturguidningar har sänkts, höjts och sänkts igen under loppet av 1,5 år. Höjningen från 6 till 25 procent i KD- och M-budgeten stoppas av en ny momsssänkning i riksdagen.

Länet · Published jun 14, 2019 at 09:15

I november 2017 antog riksdagen regeringens förslag att sänka mervärdesskatten för naturguidningar utanför tätort samt i nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden från 25 till 6 procent.

– Det var en sänkning vi hade kämpat för länge, säger Pär Innala vid Naturturismföretagen med 400 medlemsföretag i natur- och ekoturismbranschen.

Den efterlängtade skattelättnaden rullades dock tillbaka i KD- och M-budgeten, som röstades igenom i riksdagen i december 2018. I den budgeten skulle mervärdesskatten på naturguidningar åter höjas till 25 procent från den 1 juli 2019.

Enligt Pär Innala är frågan av stor vikt för landets turismföretag.

– För en del handlar det om att kunna leva fullt ut på sin verksamhet. För att våga utöka befintliga företag är det också en jättestor hjälp med lägre moms.

I vårändringsbudgeten föreslog S, MP, C och L, partierna bakom januariöverenskommelsen, att behålla den lägre momssatsen. Formella beslut fattas 18:e juni, enligt Isabel Lundin, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson (S).

– Vi ser det här som en självklar del i att kunna driva företag, och att hela landet ska leva, säger Isabel Lundin.

Pär Innala är lättad över att den låga momsen bibehålls.

Smolk i bägaren är dock att Skatteverket tolkar lagtextens ”förevisning av naturområde” snävare vilket innebär att forsränning, turridning med häst och hundspann fortfarande har 25 procents moms.

Något som ett forsrännarföretag i Jämtland, med stöd av Naturturismföretagen, nu överklagat.

– Vi vill ha en enklare tolkning av momsen!

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...