Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Knapp miljon mot ensamhet

SVERIGE · Published jul 2, 2020 at 06:15

Det finns en stor risk att personer över 70 års ålder isoleras. Problematiken var allvarlig redan innan coronapandemin, men har redan fördjupats och riskerar att förvärras ytterligare. Därför har regeringen beslutat att skjuta till 30 miljoner till landets kommuner, för att särskilt motverka konsekvenserna av isolering.

Av dessa 30 miljoner fördelas 842 858 kronor till Västerbottens län. Medlen kan användas till såväl tillgängliggörande av skyddade besöksrum, möjliggöra extra personal för att äldre och deras anhöriga ska kunna träffas utomhus, men också digitala lösningar.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...