Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Eva Waara, kontorsområdeschef för servicekontoren i Västerbotten. Foto: PETER KÄRR

Kan bli fler servicekontor

Västernorrland kan få fler statliga servicekontor än befintliga i Kramfors och Sollefteå. En statlig utredning har tillsatts som ska studera var de nya kontoren kan placeras men också möjligheten att utöka serviceutbudet.

Länet · Published jan 11, 2020 at 06:15

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att det ska vara möjligt att bo, leva och verka på landsbygden och ha tillgång till statlig service.

Att bygga fler servicekontor i hela landet är en del av januariavtalet.

Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas har gått till Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

I dagsläget finns det 113 servicekontor över hela landet från Trelleborg till Kiruna.

Statens servicecenter är en statlig myndighet som bildades i juni 2019 och ligger under finansdepartementet som samverkar med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

I Västernorrland finns servicekontor i Kramfors och ett nytt öppnades i Sollefteå i november 2019.

Uppdraget att utreda de statliga servicekontoren består av två delar.

I den första delen, som ska redovisas den 16 mars 2020, ska utredaren föreslå lämpliga platser för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för 2020.

Den andra delen ska redovisas den 16 november 2020 och handlar om möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter.

Utredningen ska fokusera på myndigheterna CSN, Kronofogden, Lantmäteriet, Polismyndigheten och Trafikverket.

Västernorrland har två servicekontor i Kramfors och Sollefteå.

Servicecenter är en länk där invånarna kan få hjälp i kontakten med statliga verk och myndigheter i ärenden som rör deras vardag och hur man kan sköta sina ärenden själv alternativt få hjälp med blanketter för att klara sin vardag.

Statliga servicekontor

I dagsläget finns det 113 servicekontor över hela landet från Trelleborg till Kiruna.

Statens servicecenter är en statlig myndighet som bildades i juni 2019 och ligger under finansdepartementet som samverkar med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

I Västernorrland finns för närvarande två servicekontor, Kramfors och Sollefteå.

Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas har gått till Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Utredningen ska föreslå lämpliga platser för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten 2020.

Dessutom ska utredningen redovisa möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter, med fokus på CSN, Kronofogden, Lantmäteriet, Polismyndigheten och Trafikverket.

Källa:Regeringskansliet.

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...