Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Föreläsaren Peter Moilanen utvecklar ämnet för Gunnar Eklöf, Maria Vestman och Annika Sjöström. Foto: SVEN LINDBLOM

Hög kostnad för missbruk

”I Sverige är det endast 2-3 procent av befolkningen som använder cannabis och andra typer av narkotika. Det är en väldigt låg siffra internationellt och det visar att den svenska brett förankrade uppfattningen om ett narkotikafritt samhälle är framgångsrik.”

ÖRNSKÖLDSVIK · Published mar 18, 2019 at 08:15

Det sa Peter Moilanen, NBV, Stockholm, när han talade inför humanistiska nämnden i Örnsköldsvik vid ett lunchmöte och på ett möte för allmänheten på kvällen.

I Örnsköldsvik är det humanistiska nämnden som i första han möter problemen med vårdkostnader på 5 000 upp till 8 000 kr per dygn för icke straffmyndiga ungdomar.

I USA görs nu försök i vissa delstater med legalisering av cannabis och det närbesläktade preparaten marijuana och hasch. Mest känt är Colorado.

Och det har snabbt visat sig att följdverkningarna är svåra att hantera. Trafikolyckorna skjuter i höjden och antalet sjukhusinläggningar har ökat dramatiskt. Antalet brott har också ökat kraftigt.

En av anledningarna till legalisering sägs vara att samhället därmed får bort underlaget för den svarta marknaden. Men det stämmer inte. I Colorado är det för närvarande cirka 21 procent av befolkningen som mer eller mindre regelbundet använder någon form av narkotiska preparat.

Flera medicinska undersökningar har också visat hur skadlig cannabis är bland annat för hjärnan. Det gäller speciellt för ungdomar. Cannabis leder till lägre IQ, sämre minne och sämre tidsuppfattning med mera.

Det är inte heller så att cannabis minskar användningen av alkohol. Tvärtom finns ett klart samband mellan alkoholförtäring och narkotika.

– Det vi med säkerhet vet är att en legalisering ökar konsumtionen, säger Peter Moilanen.

De båda mötena ordnades av IOGT-NTO och NBV.

Äldresatsning på boenden

ÖRNSKÖLDSVIK En av kommunens största äldreomsorgssatsningar. Det var budskapet när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kallade till presskonferens i fredags. Närmare bestämt...

Sollefteå inväntar försvarsbeslutet

SOLLEFTEÅ På fredagen rapporterade Dagens Nyheter om att regeringen (S och MP) och samarbetspartierna i Riksdagen, Centerpartiet och Liberalerna, enats om att återetablera ett...

Veteranernas egen minnesplats

SOLLEFTEÅ På lördag 19 september hedras de veteraner som utfört fredsbevarande insatser i oroliga delar av världen med en minnesplats i Sollefteå. Invigningstalet hålls av...