Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

Docksta förskola är fullsatt. Foto: SUSANNHE MELIN

Fullt på förskolan i Docksta

DOCKSTA · Published okt 15, 2019 at 06:15

Bristen på barnosorg ställer till problem i Docksta. Det är fullt på ortens enda förskola och barn erbjuds plats i framför allt Nordingrå drygt två mil bort enkel väg. Dessutom i fel riktning för de som arbetspendlar norrut till Örnsköldsvik.

Föräldrar har skrivit till bildningsnämnden i Kramfors som lovat presentera en lösning. Huvudspåret uppges vara en utbyggnad av den befintliga förksolan i Docksta. Beslut om förskolan tas vid nästa möte i december.

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...