Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Motorbåten Jenny är en modell som blev populär – kanske tack vare att det var en rymlig och sjövärdig båt i 1960-talets tidstypiska design. Foto: Nils Erik Holmgren

Fritidsbåtar k-märks

Nio fritidsbåtar med hemmahamnar runt om i Sverige k-märks nu av Sjöhistoriska museet som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Därmed har nu totalt 150 fritidsbåtar k-märkts.

SVERIGE · Published jul 6, 2019 at 10:15

Syftet med att k-märka båtar är att ge uppmärksamhet och uppskattning gentemot de människor som satsar både tid och pengar på sina historiska fritidsbåtar.

Sedan starten 2009 finns idag 150 fritidsbåtar som k-märkts på ägarnas initiativ. Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia.

Med lokal förankring har exempelvis Laban/Tjänstebåt nr 11 k-märkts tidigare. Det fartyget byggdes för dåvarande Kungliga Sjöfartsstyrelsens räkning 1958, avsedd som tjänstebåt till fyrplantsen Holmögadd och senare Eggegrund.

Båten bygdes av Dockstavarvet i Kramfors kommun och var i drift fram till 1973 då den såldes till en privatperson i Sandviken.

Tack vare att det fanns god dokumentation kring båten ansågs det att Laban/Tjänstebåt 11 har så stora kulturhistoriska värden att en k-märkning utfärdades.

– Den stora variationen bland båtarna som ansöker är k-märkningens styrka. Något som kan ses även i den stora geografiska spridningen bland båtarna, säger Fredrik Blomqvist, intendent Sjöhistoriska museet/Statens maritima och transporthistoriska museer.

Det är på initativ från ägarna som båtarna k-märks och det finns generella regler för detta. Bland annat ska de vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia.

Nu har ytterligare nio båtar k-märkts, bland annat motorbåten Jenny, en serietillverkad Solö Aqua Kabin, en modell som blev populär som en rymlig och sjövärdig båd i 1960-talets tidstypiska design.

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...