Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Foto: PIXABAY

Får böta för illegalt inburad kråka

Att sätta vilda djur i bur är inget man gör hur som helst. Det vet en 65-årig Nylandsbo som bötfälls efter att under flera år haft en livs levande kråka i en bur på sin gård.

KRAMFORS · Published dec 5, 2019 at 08:15

Alla vilda fåglar är skyddade enligt lag. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål dömer honom för brott mot artskyddsförordningen och straffet för detta är dagsböter om totalt 2 700 kronor.

Mannen har erkänt gärningen och fått ett strafföreläggande avseende artskyddsbrott:

”Du har mellan den 10 februari 2016 och den 13 juli 2018 med uppsåt eller av oaktsamhet stört en vilt levande fågel genom att först fånga och därefter förvara en kråka i en bur på fastigheten”.

Artskyddsförordningen handlar om att bevara vilda växter och djur. Alla fåglar, grod- och kräldjur och ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man inte får döda, skada, fånga eller störa dem. Men får heller inte skada eller förstöra arternas fortplantningsområden eller viloplatser.

Vilthandläggaren Lars Wiklund noterar att fler människor ringer om skadade djur nu än tidigare. Som privatperson får man vårda vilda djur i högst 48 timmar. Därefter måste djuret lämnas till en godkänd anläggning för rehabilitering eller släpas ut i naturen igen.

– Det är nog ren välmening från början men okunskap egentligen. Vissa har tagit hand om rävungar och tror att de kan bli tama men det är inte bra för något vilt djur och ännu sämre om det är en björn, exemplifierar han lite tillspetsat.

I Kramfors finns möjligheter att umgås med kråkor utan att riskera bryta mot lagen. Pippin ingår i kommunens vapen och har gjorts till en trevlig prick med folkliga drag genom tecknarsnillet Leif Mattisson.

Det är nog ren välmening från början men med okunskap.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport