Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Vattentornet. Foto: ARKIV

Får bidrag till att renovera torn

Sollefteå · Published aug 9, 2019 at 06:15

Kommunen har av länsstyrelsen beviljats 263 000 kronor i bidrag till att renovera det gamla vattentornet från början av 1900-talet. Det handlar bland annat om att ersätta rötskadade delar i det kulturhistoriskt värdefulla tornet.

Sollefteå kommun har redan fått 300 000 kronor i bygdemedel för att bekosta flytten av vattentornet till en plats nära södra infarten till Sollefteå.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.