Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Foto: PIXABAY

Drönarregler skjuts upp

SVERIGE · Published jul 8, 2020 at 06:15

Drönare är en populär teknik för foto och filmning, som används på allt fler områden av både privatpersoner och företag, såväl för att utföra samhällsfunktioner och för de egna projekten och initiativen.

Men med ett ökat antal drönare i luften blir frågan om säkerhet och integritet allt mer angelägen. Därför var det tänkt att nya regler för drönare skulle börja gälla den 1 juli. Men på grund av coronapandemin skjuts tidpunkten nu upp ett halvår, till 1 januari 2021.

Drönare kommer att delas in i sju certifieringsklasser, från C0 till C6, beroende å storlek och vikt, och får restriktioner av varierande omfattning utifrån dessa. Transportstyrelsen kommer sköta frågan i Sverige. Teoriprov publiceras från 4 januari 2021.

Under en övergångsperiod mellan 1 januari 2021 och 31 december 2022 får man fortsätta flyga sin drönare, men fortsatt under utbildningskrav.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.