Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Foto: PRESS/EMMA JOHANSSON

Det här betyder allemansrätten

Sverige · Published jul 22, 2019 at 06:15

Sommaren är kanske den tid på året då flest vill vara ute i naturen och tack vare allemansrätten är det oftast okej att vistas lite var som helst i den.

Men vad innebär egentligen allemansrätten? Här är sånt du ska tänka på när det gäller olika aktiviteter.

Tältning

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Vandring och skidåkning

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar.

Bad och båtliv

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land.

Cykling

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Eldning

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men allemansrätten ger ingen självklar rätt att elda. Var försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter. Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Ha koll på om det råder eldningsförbud.

Plocka blommor, bär, svamp

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, så länge det du plockar inte är fridlyst.

Hundar i naturen

Ta gärna med dig hunden i naturen. För att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora. 1 mars till 20 augusti ska du ha full koll på din hund i naturen. Om du låter den gå lös, får den inte vara mer än någon meter ifrån dig.

Klättring

Klättring en självklar del av svenskt friluftsliv och enligt allemansrätten får du klättra året runt. Men det finns vissa moment i klättringen, som kräver att du visar särskild hänsyn mot djur och natur.

Ridning

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

Skyddade områden

I skyddade områden finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Läs på vad som gäller i området du ska besöka. Som besökare i skyddad natur har du generellt stor frihet. Bärplockning, eldning och tältning är exempel på aktiviteter som i regel är tillåtna. Organiserade friluftslivsaktiviteter och kommersiell turistverksamhet brukar också tillåtas i skyddad natur.

Är ni en större grupp?

Är ni en större grupp, eller om du är arrangör av organiserade aktiviteter i naturen, behöver ni tänka extra på att visa hänsyn och agera efter huvudregeln inte störa – inte förstöra.

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...