Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

Lena Asplund (M) är Sjukvårdsregionråd.

Det blir ingen öppning av BB

Det blir inga förändringar när det gäller BB i Sollefteå. Nu har den politiska majoriteten tagit ställning till hur man ska behandla den återremiss som regionfullmäktige beslutat om.

SOLLEFTEÅ · Published okt 7, 2019 at 09:10

–Ärendet kommer upp utan några förändringar. Så vi kommer att säga nej till motionen från Sjukvårdspartiet, säger Lena Asplund, sjukvårdsregionråd (M).

Det är Pia Lundin som är oppositionsråd (SJVP) som har föreslagit att regionen borde utveckla vårdformen ”Barnmorska hela vägen” för kvinnor i Ådalen så att omföderskor ska erbjudas möjlighet att föda vid sjukhuset i Sollefteå måndag till fredag.

Efter en lång debatt beslutade Regionsfullmäktige att återremittera frågan.

Men återremissen kommer alltså, enligt Lena Asplund, inte att få någon som helst praktisk påverkan.

En minoritet kan skicka tillbaka, det vill såga återremittera ett ärende till regionstyrelsen en gång , en så kallad minoritetsåterermiss under förutsättningen att man har tillräckligt många röster.

Nästa gång samma ärende behandlas måste det finnas en majoritet för att få en återremiss. Men nu är den politiska majoriteten överens. Och det kommer att bli ett avslag på motionen.

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...