Lördag 4 juli 2020

Nordsverige

Andelen bonusberättigade miljöbilar har ökat bland nyregistrerade bilar det senaste året. Foto: ARKIV

Bilbeskattning får önskad effekt

Nybilsförsäljningen har minskat i Sverige under det första halvåret 2019 och den nya beskattningen har inneburit färre riktigt omiljövänliga bilar.

Sverige · Published aug 23, 2019 at 07:15

Den första juli 2018 trädde nya beskattningsregler i kraft för bilar. Bilar med koldioxidutsläpp på max 60 gram per kilometer får en bonus och de med koldioxidutsläpp över en viss gräns får exra hög beskattning.

Detta har haft effekten att "bonus"-bilarna har ökat i andel av nybilsförsäljningen medan de fordon som skulle få den högsta bestraffningen minskar i andel. Även bilar som varken får extra beskattning eller bonus har ökat i andel.

2030-sekretariatet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030, menar att detta tyder på att beskattningen haft önskad effekt.

Nedgången i nybilsförsäljning kan bero på utomstående faktorer som långa väntetider hos elbilsleverantörer. Därför kan försäljningen öka under andra halvåret.

Dock förutspås en viss minskning i nybilsförsäljning åren 2019-2022 enligt Trafikanalys.

Flytt till nya lokaler för bygghandeln i Bredbyn

BREDBYN Nordemans Järn i Bredbyn ska flytta. Till hösten väntar nya lokaler efter väg 348 i höjd mellan infarten till Återvinningen och Anundsjö Byggnads AB. – Det är klart det...

Nya vårdutbildningar på folkhögskolor

Hola Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör och behandlingsassistent. Det är några av de utbildningar som nu startart på Hola folkhögskola. Örnsköldsviks folkhögskola kommer att...