Fredag 10 april 2020

Nordsverige

På Företagsgalan delade tillväxt- och näringslivschef Susanne Königson ut fina utmärkelser. Nu presenteras ett åtgärdsprogram för att stötta företagen i coronakrisen. Foto: SUSANNHE MELIN

Åtgärdsprogram presenteras i Kramfors

För att dämpa effekten av coronaviruset riktas stödjande åtgärder till näringslivet i Kramfors kommun.
– Vi vet att många företag har det tufft och vill självklart göra allt för att stödja och underlätta, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

KRAMFORS · Published mar 24, 2020 at 17:11

Flerpunktsprogrammet är tänkt ska ge ekonomiska lättnader som ska hjälpa företag som har problem med likviditeten och sinande kassor.

Det kan handla om att på begäran förlänga betaltider eller göra avbetalningsplaner på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn. Och ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Ett exempel kan vara att dela på faktiska kostnader.

Dessutom prioriteras ärenden som kan vara kritiska för ett företags verksamhet.

Vid näringslivskontoret finns handläggare redo att kontaktas via mejl som fångar upp behov, ger information och lotsar till rätt aktör.

Kommunalrådet Malin Svanholm (S) betonar att Kramfors är en företagstät kommun.

– Många lokala företag och entreprenörer kämpar nu för sin överlevnad. De är oerhört viktiga för oss och det är självklart för oss att stötta dem på olika sätt genom åtgärder vi styr över i ett kommunalt perspektiv.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...