Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker

SVERIGE · Published jul 10, 2020 at 06:15

Din semester kan vara någon annans arbetsmiljö. Därför genomför Arbetsmiljöverket just nu närmare 300 inspektioner med särskild fokus på smittorisker för ordningspersonal, väktare, städpersonal, samt i butiker och apotek. Varje arbetsmoment där risk för smittspridning föreligger ska riskbedömas. Inspektionerna kommer i första hand att genomföras via telefon.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...