Fredag 15 november 2019

Nordsverige

Kycklingen på bilden har inget med händelsen att göra. Foto: PIXABAY

Äldre fick rå kyckling i matlådorna

Äldre i Sollefteå har fått kyckling som inte varit genomstekt i sina matlådor. Nu ökar beredskapen på sjukhuset för att äldre ska råka ut för campylobakter som kan ge magsjuka med kräkningar, huvudvärk och diarréer.

SOLLEFTEÅ · Published nov 6, 2019 at 10:01

Det vari lördags som Sollefteå kommun fick veta att en matlåda som delats ut till en brukare innehöll kyckling som inte var genomstekt. Alla matlådor med kycklingrätten kallades genast tillbaka och nya matlådor med en annan maträtt skickades ut.

Det var ett femtiotal brukare i Sollefteå kommun som fick kycklingrätten i lördags och ungefär femton personer kan ha ätit av den.

En handlingsplan utarbetades tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska och de brukare som åt av kycklingen får extra tillsyn så att åtgärder snabbt kan sättas in om någon skulle insjukna. Hur många av matlådorna som innehöll kyckling som inte var genomstekt är oklart.

Region Västernorrland och Sollefteå kommun ingår i en gemensam kostnämnd i Sollefteå och samverkar i kostproduktionen. Region Västernorrland är huvudman för kostnämnden och ansvarar för produktionen vid sjukhuset i Sollefteå där matlådorna tillagas.

– Vi ser mycket allvarligt på händelsen och direkt efter att vi hade satt in nödvändiga åtgärder startade vi en utredning för att identifiera händelseförloppet, omfattning och brister. Tillsammans med Sollefteå kommun utreder vi händelsen skyndsamt, säger Anna Malmros, verksamhetschef Kök och restauranger Region Västernorrland.

Rå kyckling kan innehålla campylobakter som kan ge magsjuka med kräkningar, huvudvärk och diarréer. Inkubationstiden är två till fem dagar. Kycklingen som använts vid tillagningen var svensk och hade varit fryst, vilket minskar risken för infektion då campylobakter är känsliga för kyla.

Akutmottagningen vid sjukhuset i Sollefteå är informerade. De följer upp eventuella patienter med symptom på campolybact- och salmonellainfektion genom extra frågor om patienten ätit av matlådorna, detta som en del i utredningen för att fastställa omfattningen och konsekvenserna.

Upphandlingen kan vara i strid mot lagen

ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsviks kommuns direktupphandling av tjänster från bolaget Optio rörande tjänster som god man och förvaltare kan strida mot lagen om offentlig upphandling....

Ej ordförande men sitter kvar

KRAMFORS Hans Hedlund har valt att avgå som kyrkorådets ordförande i Kramfors pastorat. Nu visar det sig att han, trots att hans begäran om entledigande godkänts vid...

Åter nej till öppning av BB vid sjukhuset i Sollefteå

SOLLEFTEÅ Det blev återigen nej till en öppning av BB i Sollefteå. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kjell Bergkvist (C) röstar nej till...

Ekonomin är ett stort problem i pastoratet

KRAMFORS Alla är ense om att det stora underskottet i Kramfors pastorat måste ner och det snabbt. Meningarna går dock isär hur det ska ske. Det framgick tydligt vid...