Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Cirka 450 kronor per kossa, cirka 355 kronor för en gris och närmare 55 kronor för ett får blir krisstödet till landets bönder Foto: SUSANNHE MELIN

800 bönder får krisstöd

Drygt 800 lantbrukare i Västernorrland och Västerbotten kommer att få ta del av krisstödet från Jordbruksverket. Det är ungefär lika många som Jordbruksverket räknat med.

LÄNET · Published jun 14, 2019 at 17:10

Det handlar om 370 lantbrukare i Västernorrland och 430 i Västerbotten.

– När det gäller areal är det ungefär som vi planerat för. Men några av de allra minsta företagen som också skulle få relativt lite i stöd valde att inte söka, säger Håkan Wirén
som är enhetschef för redovisning- och förvaltningsenheten på Jordbruksverket.

De belopp som kommer att betalas ut kommer vara i närheten av de preiminära.

–De exakta beloppen är inte beslutade ännu, säger Håkan Wirén.

Det var många som sökte krisstödet de sista dagarna innan ansökningstiden gick ut den 20 maj.Till och med den 13 maj har ca 18 000 personer ansökt om krisstödet med anledning av torkan 2018.

Årets krisstöd riktar sig till både djurproduktionen och växtodlingen.

– Hela landet blev ju drabbat av torkan så denna gång slipper vi att utreda vilka specifika platser som har rätt till stöd och vilka som inte har rätt, säger Håkan Wirén.

De produktionsgrenar som kan ta del av stödet är: Arealbaserad produktion av spannmål, frövall, oljeväxter, proteingrödor, stärkelsepotatis och sockerbetor.
Nötkreatursproduktion, och getproduktion, grisproduktion och fjäderfäproduktion
Uppemot 45 000 lantbrukare har rätt att söka krisstödet enligt Jordbruksverkets beräkningar.
I vårändringsbudgeten för 2019 beslutade regeringen att öka krisstödet med 350 miljoner kronor. Det innebär att årets krisstöd uppgår till 1,08 miljarder kronor. I anslutning till detta tilldelas 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt för trädgårdsnäringen.

Beloppen är preliminära och kommer att fastställas när Jordbruksverket vet hur många som har sökt stödet.

Fakta om krisstödet

  • Preliminära stödbelopp för arealbaserad produktion är cirka 235 kronor per hektar spannmål och fröval, cirka 670 kronor per hektar oljeväxter och proteingrödor, cirka 430 kronor per hektar stärkelsepotatis 225 kronor per hektar socker betor cirka
  • Detta kan få stöd, enligt Jordbruksverket: Raps och ryps (både höst och vår,) ärter, åkerbönor, bruna bönor, sojabönor, oljeväxt, oljelin, bönor övriga, stärkelsepotatis och sockerbetor
  • Nötkreatursproduktion cirka 450 kronor per djurenhet.
  • Får- och getproduktion cirka 55 kronor per djur.
  • Grisproduktion. Preliminärt stödbelopp för grisar är cirka 325 kronor per djur för suggor, betäckta gyltor och galtar för avel 95 kronor per djur för övriga grisar över 20 kilo.
  • Fjäderfäproduktion För tamhöns som är äldre än 20 veckor, kycklingar avsedda för äggproduktion, kalkoner som är 24 veckor eller äldre och kalkonkycklingar avsedda för
  • För äggproduktion baserar Jordbruksverket stödet på genomsnittsbesättningen under 2018.
  • För slaktkycklingar och slaktkalkoner baserar Jordbruksverket stödet på antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018. Preliminärt stödbelopp för fjäderfä är cirka fem kronor per djur.
  • Alla belopp i Jordbruksverkets preliminära stödbelopp är cirkabelopp och är beroende av bland annat antalet ansökningar, som inkommer.

Källa: Jordbruksverket

Alkohol är en orsak till cancer

ÖRNSKÖLDSVIK Alkohol är den klart största riskfaktorn för bröstcancer bland kvinnor och största enskilda riskfaktorn för tjocktarmscancer för både kvinnor och mängd. I...

Teaterförening vann stort

KRAMFORS Full pott. Det blev resultatet för Höga Kusten Teaterförening vid Joyfest, den stora internationella teaterfestivalen i Kiev.

BB Sollefteå diskuterades på Centerstämman

SOLLEFTEÅ Sollefteå har varit exempel när Centern ställde sig bakom barnmorskeledda kliniker på sin stämma.

Tusenlappen är nivå för bistånd

ÅNGERMANLAND I runda slängar kring tusenlappen. Där ligger nivån för kommunernas bistånd per invånare om det räknas för Ångermanland totalt. Mellan Ångermanlands olika kommuner...