Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Landshövding Berit Högman tycker det är märkligt att skogsägarna i Västernorrland inte får ta del av stödpengarna. Foto: SUSANNHE MELIN

"Varför går inga pengar hit?"

Varför hamnar inga pengar hos Västernorrland? Detta frågar sig nu landshövding Berit Högman som konstaterar att en av de största och mest svårsläckta bränderna var i Brattsjö Anundsjö.

ANUNDSJÖ · Published okt 31, 2018 at 08:15

Berit Högman, landshövding i Västernorrland, vänder sig nu till Skogsstyrelsen för att få veta varför inga skogsägare i Västernorrland omfattas. I ett brev till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ställer landshövdingen följande frågor:

I brevet till skogstyrelsen ställer sig Berit Högman ett antal frågor.

– Hur har bedömningen/avgränsningen gjorts, att länen Jämtland, Gävleborg och Dalarna utgör en lokal/regional skogssektor och virkesmarknad och att alla bränder inom dessa ska utgöra stödområdet?

I rapporten lyfts återkommande att en viktig parameter för stödet är hur stor påverkan branden haft på lokalsamhället.

– Jag undrar jag hur ni resonerat när ni väljer bort lokalsamhället där en 400 hektar stor brand har härjat i Örnsköldsviks kommun. I min värld borde detta rimligtvis räknas till ett samhälle som påverkats mycket av branden. Vad är motivet till att detta lokalsamhälle prioriteras bort?

Som Berit Högman förstår saken, är syfte och mål med stödet att säkerställa att det brandskadade virket i så stor utsträckning som möjligt tas ut ur skogen för att minska risken för skogskadeutbrott.

– Skulle då det inte rimligen vara så att man väger in parametern storlek/mängden brännskadat virke lokalt och riktar stödet dit?

Det var i början av oktober som Nordsverige kunde berätta att skogsägare som drabbats av sommarens bränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland, men inte Ångermanland, ska få ekonomiskt stöd. Detta trots de omfattande bränderna i Ångermanland, speciellt den i Brattsjö.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...