Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Tvingas sänka elavgifterna

Vattenfall Eldistribution sänker elnätsavgifterna med cirka 5 procent från den 1 juli. Det sker efter att Energimarknadsinspektionen i höstas beslutade om lägre vinsttak för landets elnätsföretag.
Samtidigt driver nätjättarna en rättslig process om att få behålla sina vinstuttag.

LÄNET · Published maj 29, 2020 at 06:15

Det senaste årtiondet har svenska elkunder fått kraftigt ökade kostnader för leverans- och abonnemangsavgifterna till elnätsföretagen. Bolag som verkar på en monopolmarknad där kunderna inte har möjlighet att välja andra nätleverantörer.

Vilka avgifter som nätföretagen får ta ut beslutas av Energimarknadsinspektionen, EI. I höstas beslutade myndigheten om nya lägre intäktsramar för intäktsperioden 2020-2023. Det innebar en sänkning jämfört med föregående fyraårsperiod på totalt 64 miljarder kronor, från 230 till 166 miljarder i intäktsutrymmen.

Över hälften av landets elanvändare får i dag strömmen via elnätsföretagen Ellevio, Eon och Vattenfall. De två förstnämnda sänkte elnätsavgifterna redan efter årsskiftet efter Energimarknadsinspektionens beslut. Nu följer även statliga Vattenfall Eldistribution efter.

Från den 1 juli 2020 sänker nätjätten elnätsavgifterna med cirka fem procent för 870 000 privat- och företagskunder i de lokala näten. Sänkningen motsvarar cirka 650-1000 kronor per ett år för villaägare som värmer huset helt eller delvis med el.

Annika Viklund är vd för Vattenfall Eldistribution:

– Vattenfall har gjort stora satsningar i elnätet de senaste åren och kommer under kommande år fortsätta för att möjliggöra en omställning av energisystemet, öka nätkapaciteten och nå målet att leva fossilfritt inom en generation, säger hon.

Vattenfall Eldistribution menar att de framtida investeringsbehoven är stora och att dagens elnät behöver moderniseras.

– Vi ser en ökad elektrifiering hos våra kunder och nya elintensiva industrier växer fram, vilket kräver ytterligare förstärkning och utbyggnad av elnäten, fortsätter Anna Viklund.

Vattenfall har dock, tillsammans med övriga nätjättar, överklagat Energimarknadsinspektionens sänkta intäktsramar. Processen pågår i förvaltningsrätten, där dom väntas innan årets slut. Förra intäktsperioden 2016-2019 drevs flera processer som avgjordes först i kammarrätten. I vissa fall fick elnätsföretagen rätt att höja priserna mer än de begärt.

– Tvisten gäller vilken avkastning på investerat kapital som är rimlig, säger Jakob Eliasson, chef för affärsoptimering på Vattenfall Eldistribution.

Kommer ni att överklaga så långt det går?

– Det är alldeles för tidigt att säga något om.

Hur påverkar sänkningen framtida investeringsplaner?

– Vattenfall Eldistribution är det nätbolag som investerat mest i elnäten de senaste åren och det kommer sannolikt fortsätta att vara så.  På kort sikt fortsätter vi att investera, det är bra för både elnäten och kunderna. Effekterna på längre sikt ser vi inte nu och jag har ingen kristallkula.

Jakob Eliasson menar att investeringsprogrammen dels syftar till att höja kvaliteten och garantera leveranserna i befintliga nät, och dels att möjliggöra anslutning av nya kunder.

– Det kräver förnyelse och investeringar.

Tvisten gäller vilken avkastning på investerat kapital som är rimlig.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...