Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Tung vårdhöst väntas i Västernorrland

Det kommer att bli en tung vårdhöst i Västernorrland. Även om pandemin minskar så kommer Region Västernorrland inte att klara att ge en normal vård till invånarna i höst. Detta eftersom körerna till vården har växt under corona-pandemin.

LÄNET · Published jul 22, 2020 at 15:41

–Nu är det, precis som alltid, behovet som avgöra, säger Lena Carlsson sjukhusdirektör.

Detta gäller såväl sjukhusbesök som till primärvården.

–Många kan få sina årliga besök på hälsocentralertna uppskjutna, säger primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg, som dock är glad över att samarbetet mellan regions hälsocentraler och de privata har förbättrats och fungerar mycket bra nu under pandemin.

All drop in verksamhet har ställts in och hon uppmanar nu alla att inte göra några besök hos primärvården utan att först kontakta 1177. Detta gäller också primärvårdsjouren.

– 1177 kan göra en bedömning vilken vård som besöks och var och när det är lämpligt att söka vård. Hemma med egenvård, hos primärvården nästa dag eller på sjukhuset akut, säger Anna-Lena Lundberg.

När det gäller pandemin ser det ljust ut. Trots att flera dödsfall rapporterat under denna vecka har statistiken förbättrats.

–För första gången sedan i mars vårdas just nu ingen patient alls för covid 19 inom intensivvården, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare i Västernorrland.
Men har också fått ta del av olika scenarier från Folkhälsomyndigheten. Och enligt det värsta sceneriet skulle nästan 100 ytterligare avlida i sjukdomen Detta jämfört med de 128 avlidna i länet som redovisat fram till och med onsdagen den 22 juli.

Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna minskat något i Västernorrland och allt färre personer vårdas på sjukhus för covid-19. Antalet utförda tester har de senaste tre veckorna varit cirka 2 000 per vecka.

– Vecka 29 analyserades 1963 prover, varav 99 positiva provsvar. Målsättningen för Västernorrland har varit 3000 i veckan. Men trots att vi inte nått till det målet är Västernorrland ett av de län med mest testning per 100000 invånare, säger Maria Tempé.

Risken för en ökad smittspridning i länet är dock inte över.

– Beredskapen är därför fortsatt hög för att kunna hantera eventuella utbrott av smittspridning under sommaren. Parallellt med detta pågår ett planeringsarbete inom hälso- och sjukvården för återgång till mer normal verksamhet. Men det kommer att ta tid innan vi är där, säger Lena Carlsson.

Antal bekräftade fall är nu uppe i 1713 fall. Antalet personer som testas positivt för sjukdomen har minskat. De allra flesta som tester sig har inte covid 19.

Totalt antal som vårdas på sjukhus är nu 13 varav inga vårdas inom intensivvården. Antalet avlidna har nuu stigit till 128 personer i Västernorrland. Kramfors är fortfarande den kommun efter Sundsvall som har haft flest dödsfall i länet med 45 avlidna. Sollefteå har haft 15, Härnösand 13 och Örnsköldsvik nio avlidna med konstaterad covid 19.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...