Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Tar från sjukhus till primärvård

Ta från sjukhusen och ge till vårdcentralerna. Nu har den nya majoriteten bestående av Socialdemokrater och Moderater lagt ett förslag till justerad budget för landstinget.

LÄNET · Published dec 3, 2018 at 07:15

Efter att det nu är klart vilka partier som bildar majoritet i fullmäktige har ändringar gjorts i den budget som regionstyrelsen tidigare beslutat föreslå fullmäktige att fastställa.

Bland annat tillförs primärvården 30 miljoner kronor 2019 varav ungefär 18 miljoner tillfaller de regiondrivna hälsocentralerna. Satsningen fortsätter med 60 miljoner kronor 2020 och 90 miljoner 2021.

Specialistvården får 15 miljoner kronor mindre 2019 än vad tidigare sagts, 30 miljoner mindre 2020 och 45 miljoner kronor mindre 2021 för att finansiera satsningen på primärvården.

Samtidigt är hyrpersonel ett stort problem för region Västernorrland. Siffror fram till oktober visar att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor och andra personalgrupper i regionen minskat, däremot ökar kostnaderna för inhyrda läkare. Totalt blir förändringen minus en procent.

Ett förslag till samarbete mellan de fyra regionerna i norr håller på att arbetas fram. Syftet är att regionerna ska kunna anställa varandras personal på deras lediga tid.

Även oppostionen vill satsa på primärvården. Det har bland andra Centern föreslagit vid regionstyrelsens förra smamanträde. Men man ställer sig inte bakom minskningen på pengar till sjukhusen.

– Det är lovvärt att även majoriteten i regionen till en del svarar upp på oppositionens föreslagna satsningar på den underfinansierade primärvården i Västernorrland, men det är orimligt att finansiera detta på det sätt som majoriteten nu föreslår genom neddragningar på sammanlagt 90 miljoner ytterligare inom länets specialistvård, säger Jonny Lundin, tillträdande oppositionsråd i Region Västernorrland om majoritetens budgetförslag.

Han menar att det inte går att ta pengar där när det redan fattas pengar i specialistsjukvården.

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...